Xifres i mapes de l’Euram


El País Valencià lidera l’augment de les exportacions a l’Euram en el període 2010-2016

19-04-2017

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) augmenta les seves exportacions en un 48,3% l’any 2016 respecte l’any 2010. El País Valencià és l’economia que més ha augmentat les exportacions, amb un 69% des del 2010, seguit de Catalunya amb un 40,7%. … Continua

L’Euram, principal client i proveïdor d’Aragó

05-04-2017

Aragó ha tingut una evolució de les importacions i exportacions que és notable en termes absoluts. Des d’unes importacions (exportacions) d’aproximadament 10.000 (7.250) milions d’euros l’any 1995, s’ha passat a gairebé 16.271 (12.123,5) milions el 2013. Aquesta evolució ha accentuat … Continua

El còmic es ven un 19% més a l’Estat espanyol el 2015 respecte al 2014

29-03-2017

Segons les darreres dades de la Federación de Gremios de Editores de España publicades a l’informe Comercio Interior del Libro en España 2015, la facturació del còmic a l’Estat espanyol el 2015 respecte a l’any 2014 va augmentar un 3,2%, i va passar … Continua

Descentralització fiscal: comparativa de l’Estat espanyol amb Escòcia, Canadà, Suïssa, Austràlia i Bèlgica

22-03-2017

El Centre d’Informació del Parlament Escocès (SPICe) ha publicat l’estudi “Fiscal devolution – some comparative examples” sobre la descentralització territorial de Bèlgica, Austràlia, Alemanya, l’Estat espanyol, Suïssa i Canadà. La tria dels països representen organitzacions institucional heterogènies quant a organismes … Continua

Infraestructures a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

01-03-2017

Presentem dades representatives de les infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), que inclouen nombre de passatgers per aeroports, mercaderies per via marítima i mercaderies per carretera. Aeroports Barcelona és una de les deu àrees metropolitanes amb més trànsit aeri de la … Continua

L’Estat espanyol, a la cua en igualtat social i ocupació a Europa

22-02-2017

Els diferents països d’Europa presenten uns índex de desigualtat social molt dispars. En general, els països escandinaus mostren taxes d’atur relativament reduïdes i un repartiment de la riquesa molt més homogènia que a la resta del continent. Per altra banda, … Continua

La despesa en R+D de l’Euram en relació al PIB se situa al 1,3% mentre que l’europea arriba al 2,03%

14-02-2017

La despesa en recerca i desenvolupament (R+D) en relació al producte interior brut (PIB) a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) suposa un 1,3%, mentre que l’europea arriba al 2,03%. Els següents mapes il·lustren les dades de despesa en R+D respecte … Continua

Les balances fiscals i el deute públic de l’Euram, en xifres

09-02-2017

Balances fiscals i finançament de les comunitats autònomes Una vegada lliurat el finançament autonòmic a l’Estat i relacionant-lo amb l’aportació al PIB que fan les comunitats autònomes, els tres territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) reben menys del que … Continua

L’Euram concentra un 6,1% del teixit empresarial europeu

01-02-2017

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) concentra 1.062.759 d’empreses (dades del 2014), el que representa un 6,1% de les empreses europees i un 31% de les de l’Estat espanyol. Aquestes es troben sobretot en el sector del comerç i reparació de vehicles (270.308 … Continua

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani se situa entre la tercera i quarta regió a Europa en pes de l’activitat agroalimentària

26-01-2017

La indústria agroalimentària és una peça clau per a l’Europa del segle XXI. A continuació presentem indicadors que ajuden a situar el potencial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) a l’entorn europeu: número d’unitats locals, nombre de persones ocupades a la … Continua

Informació relacionada

Dóna un cop d'ull als principals indicadors de l'Euram.

EURAM en xifres

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.