Xifres i mapes de l’Euram


La realitat virtual serà mòbil, o no serà

28-09-2017

La innovació és un fet diferencial de les economies desenvolupades. El següent mapa presenta el percentatge de persones dedicades a la ciència i la tecnologia l’any 2015. S’observa com majoritàriament les economies de la franja Mediterrània tenen, generalment, menys població … Continua

L’Euram supera els 3 alumnes per ordinador als centres educatius no universitaris

21-09-2017

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) presenta bons indicadors quant a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als centres educatius no universitaris. Segons les darreres dades publicades per la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio … Continua

L’Euram representa el 18,1% de les exportacions de l’Estat espanyol al nord d’Àfrica

13-09-2017

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) disposa d’una economia oberta sobretot a la Unió Europea. Quan es parla de relacions comercials, ja siguin de l’Estat espanyol o de l’Euram, s’acostuma a pensar generalment en transaccions econòmiques amb la resta del continent … Continua

L’Euram manté el lideratge en el sector tèxtil

13-07-2017

El sector tèxtil a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) representa el 77,5% del total de la facturació del sector a l’Estat espanyol, segons les darreres dades publicades per l’INE. El sector tèxtil està definit segons la codificació CNAE-2009 i inclou el següent: … Continua

El lideratge en la producció mundial de vehicles passa d’Alemanya, Japó i els Estats Units a la Xina en tan sols 10 anys

05-07-2017

La producció mundial de vehicles no ha parat de créixer des dels inicis del segle XXI. L’any 2001 es produïren 56,8 milions de vehicles al món, per 95,6 milions el 2016. Aquest augment, però, ha anat acompanyat d’un canvi en … Continua

València i Palma, l’assignatura pendent del deute municipal

29-06-2017

El deute viu dels ajuntaments de l’Euroregio de l’Arc Mediterrani (Euram) l’any 2015 suposa el 17,54% del total del deute municipal a l’Estat espanyol. En aquest càlcul s’han tingut en compte els 20 ajuntaments amb major volum de deute en … Continua

La crisi obre l’Euram cap als mercats internacionals

22-06-2017

Principals destinacions de les exportacions i orígens de les importacions Datacomex ofereix els principals orígens i destins de les importacions i exportacions respectivament. En blau se subratllen els 3 països amb major comerç amb els territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram). … Continua

El saldo comercial negatiu de l’Euram amb l’Estat

16-06-2017

Els canvis de tendència en el comerç inter territorial Cal destacar dos grans canvis de tendència en l’evolució del comerç interterritorial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) amb la resta de territoris de l’Estat espanyol. D’una banda, durant els darrers anys s’ha … Continua

El Regne Unit concentra 3 de les 5 regions més competitives de la UE

07-06-2017

És ben sabut que el desenvolupament regional és desigual en el sí dels països i en el sí de la pròpia Unió Europea. Diferents factors es desenvolupen de manera desigual, des d’institucions regionals, fins a cultures, passant per la pròpia … Continua

L’Euram, molt per sota del consum energètic sostenible a Europa

31-05-2017

L’any 2015 el mercat global fotovoltaic va aconseguir un fort creixement, a més d’un continuat augment de la competitivitat dels sistemes d’energia solar fotovoltaica, que fan que aquest mercat hagi tingut un dels desenvolupaments tecnològics més importants del panorama energètic … Continua

Informació relacionada

Dóna un cop d'ull als principals indicadors de l'Euram.

EURAM en xifres

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.