Xifres i mapes de l’Euram


El País Valencià encapçala la producció de peix d’aqüicultura a l’Estat

04-05-2017

La pesca marítima i la aqüicultura són importants fonts d’aliments, nutrició, ingressos i mitjans de vida per a centenars de milions de persones a tot el món. Les estadístiques de pesca a l’Estat espanyol es presenten en cinc grups, dos dels … Continua

L’Euram representa un 30,29% del total de sol·licituds de patents a l’Estat

27-04-2017

Es fa difícil aconseguir dades homogènies de la indústria d’alt valor afegit entre diferents regions europees. De fet, segurament hi hauria discripàncies en escollir quines indústries (considerant les classificacions tradicionals de sectors d’activitat) aporten un alt valor afegit a les … Continua

El País Valencià lidera l’augment de les exportacions a l’Euram en el període 2010-2016

19-04-2017

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) augmenta les seves exportacions en un 48,3% l’any 2016 respecte l’any 2010. El País Valencià és l’economia que més ha augmentat les exportacions, amb un 69% des del 2010, seguit de Catalunya amb un 40,7%. … Continua

L’Euram, principal client i proveïdor d’Aragó

05-04-2017

Aragó ha tingut una evolució de les importacions i exportacions que és notable en termes absoluts. Des d’unes importacions (exportacions) d’aproximadament 10.000 (7.250) milions d’euros l’any 1995, s’ha passat a gairebé 16.271 (12.123,5) milions el 2013. Aquesta evolució ha accentuat … Continua

El còmic es ven un 19% més a l’Estat espanyol el 2015 respecte al 2014

29-03-2017

Segons les darreres dades de la Federación de Gremios de Editores de España publicades a l’informe Comercio Interior del Libro en España 2015, la facturació del còmic a l’Estat espanyol el 2015 respecte a l’any 2014 va augmentar un 3,2%, i va passar … Continua

Descentralització fiscal: comparativa de l’Estat espanyol amb Escòcia, Canadà, Suïssa, Austràlia i Bèlgica

22-03-2017

El Centre d’Informació del Parlament Escocès (SPICe) ha publicat l’estudi “Fiscal devolution – some comparative examples” sobre la descentralització territorial de Bèlgica, Austràlia, Alemanya, l’Estat espanyol, Suïssa i Canadà. La tria dels països representen organitzacions institucional heterogènies quant a organismes … Continua

Infraestructures a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

01-03-2017

Presentem dades representatives de les infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), que inclouen nombre de passatgers per aeroports, mercaderies per via marítima i mercaderies per carretera. Aeroports Barcelona és una de les deu àrees metropolitanes amb més trànsit aeri de la … Continua

L’Estat espanyol, a la cua en igualtat social i ocupació a Europa

22-02-2017

Els diferents països d’Europa presenten uns índex de desigualtat social molt dispars. En general, els països escandinaus mostren taxes d’atur relativament reduïdes i un repartiment de la riquesa molt més homogènia que a la resta del continent. Per altra banda, … Continua

La despesa en R+D de l’Euram en relació al PIB se situa al 1,3% mentre que l’europea arriba al 2,03%

14-02-2017

La despesa en recerca i desenvolupament (R+D) en relació al producte interior brut (PIB) a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) suposa un 1,3%, mentre que l’europea arriba al 2,03%. Els següents mapes il·lustren les dades de despesa en R+D respecte … Continua

Les balances fiscals i el deute públic de l’Euram, en xifres

09-02-2017

Balances fiscals i finançament de les comunitats autònomes Una vegada lliurat el finançament autonòmic a l’Estat i relacionant-lo amb l’aportació al PIB que fan les comunitats autònomes, els tres territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) reben menys del que … Continua

Informació relacionada

Dóna un cop d'ull als principals indicadors de l'Euram.

EURAM en xifres

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.