Economia, empresa i comerç

Comparativa del pes de les despeses a les empreses hoteleres de Catalunya i de les Illes Balears, especial incidència en el cost de personal

Mª Victoria Sánchez Rebull - 2008

Anàlisi de l’estructura de despeses del sector hoteler català i de les Illes Balears amb una especial referència a les magnituds relacionades amb el personal.

Descarrega el paper aquí

Noves tendències en control de gestió: la comptabilitat de gestió a les corporacions locals de l’Euram

Llorenç Bagur Femenías - 2006

Anàlisi de les respostes rebudes a l’enquesta elaborada per conèixer la situació dels sistemes de costos i del control de gestió als Ajuntaments de més de 50.000 habitants de l’EURAM.

Descarrega el paper aquí

Distribució espacial de l’activitat econòmica a l’Euram

Marta Roig Casanova - 2006

Estudi sobre l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM) on es posen de relleu els aspectes més característics d’aquesta zona, els quals l’han convertida en el eix comercial de major importància de l’àrea mediterrània i el segon eix comercial d’Europa.

Descarrega el paper aquí

Implicacions econòmiques de les diferents mesures implementades sobre el sector de la energia en el sistema productiu català

Laia Pié Dols - 2006

L’objectiu d’aquest treball és utilitzar un model input-output de preus per analitzar l’impacte econòmic de les diferents polítiques implementades sobre les activitats energètiques del sistema de producció català.

Descarrega el paper aquí

Diagnòstic de la competitivitat del sector turístic al País Valencià. Aplicació al sector hoteler de València

Josep Lluís Hervàs i Oliver - 2006

Anàlisi de l’evolució, el present i el futur del turisme valencià, i més en concret del sector hoteler i la ciutat de València al capdavant del mateix.

Descarrega el paper aquí

El procés de reforma comptable a les empreses de l’Euram: adaptació i efectes del nou Pla General Comptable

Josep Lluís Boned Torres - 2006

Anàlisi de l’impacte de la reforma comptable de l'any 2008 sobre els punts vitals del teixit empresarial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Estudi de les àrees de les empreses més afectades per la reforma comptable segons la seva tipologia i sector d’activitat.

Descarrega el paper aquí

Comerç intraindustrial i mercat únic: una aproximació per a la Comunitat Valenciana

Josep Antoni Valdés Calabuig - 2006

Avaluació del patró de comerç exterior de la Comunitat Valenciana amb els països socis de la UE-27 i de la resta del món i anàlisi de l'evolució del comerç intraindustrial de la Comunitat Valenciana en els seus intercanvis comercials amb l'exterior.

Descarrega el paper aquí

Recerca de la competitivitat internacional dels sectors manufacturers tradicionals

David Toral Pla - 2006

Estudi on s'investiga i avaluen els canvis organitzatius i estratègics necessaris en les empreses dels sectors manufacturers tradicionals per a què aquestes puguin incrementar la seva competitivitat internacional,

Descarrega el paper aquí

Canvis a l’estructura ocupacional a les comarques del sud del País Valencià (1975-2005). Una aproximació a l’estructura de classe

Federic Sabater - 2005

Anàlisi de l’'estructura ocupacional a les comarques del sud del País Valencià des de 1975 fins al 2005. Es centra en quins han estat els principals factors socioeconòmics que han propiciat els diferents canvis en l’estructura ocupacional i la seva repercussió en l’estructura de classes durant el període esmentat.

Descarrega el paper aquí

Les estratègies de turisme sostenible de tour operadors alemanys i britànics a les Illes Balears

Llorenç Munar Miralles - 2005

Estudi sobre les diferents estratègies de turisme sostenible implementades pels tour operadors a les Illes Balears. Concretament, es fai és una comparació entre turistes britànics i alemanys quant a la diferent conscienciació medi ambiental i com aquest fet, afecta a les estratègies dels tour operadors.

Descarrega el paper aquí

Newsletter Euram

Recull setmanal d’anàlisi econòmica, empresarial i territorial de l’Euram. Dades, gràfics, i agenda de les activitats als principals punts d’interès de la informació comarcal i metropolitana de l’Arc Mediterrani

Subscripció