Economia, empresa i comerç

La responsabilitat social corporativa aplicada. Estudi de cas de 75 organitzacions

Patricia González Garcia - 2005

Estudi de cas de 75 empreses de l'Estat espanyol, per a analitzar i descriure les activitats de responsabilitat social corporativa que han dut a terme.

Descarrega el paper aquí

El cicle d’evolució de la destinació turística. Una aproximació al desenvolupament contemporani a l’entorn Euram

Lluís Alfons Garay Tamajón - 2005

Anàlisi del desenvolupament turístic a l'Euram des de dues perspectives: a través de l’estudi de la evolució històrico-econòmica del turisme de masses a Catalunya en els darrers decennis, i a partir del canvi de paradigma turístic a Catalunya, València i Balears.

Descarrega el paper aquí

El creixement econòmic regional europeu: anàlisi comparativa del turisme de masses a la Mediterrània i a les seves illes occidentals, 1990-2002

Jaume Garau Taberner - 2004

Anàlisi de les economies regionals europees que tenen un model de creixement basat, en gran part, en el turisme de masses.

Descarrega el paper aquí

València i Barcelona. Sistema urbà i desenvolupament a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

Jordi Boixader Solé - 2003

Es presenta una aproximació a l’Euram que posa en valor els processos de metropolització.

Descarrega el paper aquí

Newsletter Euram

Recull setmanal d’anàlisi econòmica, empresarial i territorial de l’Euram. Dades, gràfics, i agenda de les activitats als principals punts d’interès de la informació comarcal i metropolitana de l’Arc Mediterrani

Subscripció