Observatori de l’Euram


Article destacat

Les xarxes de l'Observatori

Xarxa de benestar. Les 4k’s de l'Euram

“Amb una transició 100% a energies renovables, l’Euram s’estalviaria 970.000 M€ des d’ara i fins al 2050”

31-05-2017 - Ramon Sans Rovira, enginyer industrial

Amb el meu treball La transició energètica del segle XXI (TE21) desmunto la gran quantitat de


“Més del 42% de l’activitat econòmica a la Unió Europa la generen sectors intensius en drets de propietat intel·lectual”

27-04-2017 - Luis Berenguer, cap de comunicació de l'European Union Intellectual Property Office

– En quins sectors és referent l’Euroregió de l’Arc Mediterrani pel que fa al registre de marca i…

Veure tots els articles »

Xarxa d'economia, empresa i comerç

“Una hipotètica independència de Catalunya no tindria impacte significatiu sobre el mercat laboral si es produís en un procés pactat, l’únic escenari plausible”

04-10-2017 - Miquel Puig, economista

– Pot valorar el moment econòmic i polític des del punt de vista del mercat laboral? El…


“A les Balears, el 85% dels nous contractes laborals són temporals”

04-10-2017 - Miquel Gelabert, secretari general de l'STEI Intersindical

– Què caracteritza avui la situació del mercat del treball a les Illes Balears? L’agost de 2017 s…

Veure tots els articles »

Xarxa de territori i societat

“Per oferir nou mobiliari escolar al mercat ens hem demanat abans què vol dir aprendre”

21-09-2017 - Carles Mir, directiu de l'empresa de mobiliari MirPlay

– Quina és la proposta de valor de MirPlay en la redefinició de l’aula per adaptar-se a nous…


“És compatible una escola exigent amb una escola humanista”

21-09-2017 - Guillermo Bautista, professor de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya

– Des de primària i secundària es reclama redefinir l’aula i els continguts educatius. Què s’hauria…

Veure tots els articles »

Xarxa de tecnologia i innovació

“Des de la Universitat Jaume I de Castelló rebem consultes sobre realitat virtual dels EEUU, Gran Bretanya, Alemanya, Argentina, Mèxic i Colòmbia”

28-09-2017 - Cristina Botella, catedràtica de Psicologia de la Universitat Jaume I de Castelló

– Quin és l’abast internacional de la feina que desenvolupa el laboratori de realitat virtual aplicat a la psicologia…


“El País Valencià és un referent en tecnologia relacionada amb realitat virtual”

28-09-2017 - Joan Miquel Gelabert, director científic de Psious i professor de la Universitat de les Illes Balears

– Quin tipus de recerca sobre realitat virtual aplicada a psicologia s’està impulsant a Psious en col·laboració amb…

Veure tots els articles »