Antena de capital social


En els darrers anys, queda fora de dubte l’emergència del capital social com a element fonamental per al desenvolupament dels territoris. El capital social es formalitza amb aquells aspectes relacionats amb la confiança, la cooperació i la creació de xarxa dins d’una comunitat, els quals permeabilitzen el seu teixit social. En aquest àmbit prenen especial rellevància el sentit de pertinença a la comunitat (expressat en participació, associacionisme o voluntariat), els valors i percepcions dels ciutadans respecte a les institucions o als seus conciutadans, el desenvolupament de la cohesió social i la integració de la immigració.
Les regions de l’EURAM tenen unes característiques culturals, històriques i socials comunes que expliquen la vinculació de les seves xarxes de capital social, i conformen un element clau per al seu desenvolupament econòmic. Així doncs, el capital social esdevé un factor més en la funció de producció del territori, amb efectes en la reducció dels costos de transacció (a partir de la confiança), dels costos de seguiment i de control (segons el grau de responsabilitat de cadascú respecte de la resta).
La manca de cultura estadística i de preocupació sobre el compromís ciutadà en la participació comunitària i de l’empresa, limita l’aplicació concreta d’indicadors en les regions de l’EURAM. L’objectiu d’aquesta antena és donar visibilitat a l’evolució de les dades sobre capital social que es vagin generant, a més de ser un fòrum de discussió en el que pugin participar totes aquelles persones i institucions que hi vulguin fer aportacions.

Driector: Joan Faner i Aguiló.


“Amb una transició 100% a energies renovables, l’Euram s’estalviaria 970.000 M€ des d’ara i fins al 2050”

31-05-2017 | Ramon Sans Rovira, enginyer industrial

Amb el meu treball La transició energètica del segle XXI (TE21) desmunto la gran quantitat de fal·làcies i errors de comptabilitat per aturar o demorar la imprescindible i necessària  transició energètica. Demostro amb dades ben concretes, rigoroses i contundents que … Continua

Seguir llegint »

“Més del 42% de l’activitat econòmica a la Unió Europa la generen sectors intensius en drets de propietat intel·lectual”

27-04-2017 | Luis Berenguer, cap de comunicació de l'European Union Intellectual Property Office

– En quins sectors és referent l’Euroregió de l’Arc Mediterrani pel que fa al registre de marca i disseny de producte? Atès que les regions que conformen l’Arc Mediterrani es troben tant a França com l’Estat espanyol, les dades rellevants … Continua

Seguir llegint »

“És indiscutible la influència del còmic francobelga a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani”

29-03-2017 | Jordi Canyissà, periodista i crític de còmic

– En quin moment artístic es troba el còmic a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani? El còmic viu un moment interessant perquè està ampliant la seva base de públic. El fenomen de la novel·la gràfica –tot i que és una etiqueta que … Continua

Seguir llegint »

“Al País Valencià l’infrafinançament acumulat els últims 10 anys és de més de 12.000 milions d’euros”

08-09-2016 | Conselleria de Salut Universal i Salut Pública, Generalitat Valenciana

– Quina és la situació del finançament del sistema de salut valencià? El problema d’infrafinançament que pateix la Generalitat Valenciana respecte els fons que rep de l’Estat repercuteix directament en la Conselleria de Salut Universal i Salut Pública, el departament … Continua

Seguir llegint »

“El finançament del sistema sanitari requereix una guia robusta i coherent”

08-09-2016 | Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona

– Quines qüestions intervenen al finançament d’un sistema públic de sanitat? L’obligatorietat de l’assegurament i un finançament no actuarial segons risc individual sinó col·lectiu de contingències comunitàries. – Quin és l’estat de salut del model públic de finançament de la … Continua

Seguir llegint »

“Balears és la segona comunitat en aportar a l’Estat, però està a la cua en el finançament dels seus serveis públics”

08-09-2016 | Patrícia Gómez i Picard, consellera de Salut de les Illes Balears

– Quins aspectes intervenen en el finançament del sistema públic de sanitat? El sistema de salut és un dels pilars de l’Estat del benestar. La sanitat pública és un dels serveis més valorats pels ciutadans. Ara bé, el sistema públic … Continua

Seguir llegint »

L’impacte dels festivals de música electrònica a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

15-06-2016 | Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa

El format de festival de música electrònica a l’aire lliure que avui ofereixen Barcelona (Sónar), Fraga (Monegros Desert Festival, pendent després d’anul·lar l’edició 2015), Benicàssim (Festival Internacional de Benicàssim), València amb el Volumens o l’Observatori, juntament amb la tradició d’Evissa … Continua

Seguir llegint »

“Les arts escèniques són clau en l’economia, el creixement personal, l’autoestima i la identitat d’un país”

18-06-2015 | M. Ángeles Fayos, presidenta de l'Associació Valenciana d'Empreses de Teatre i Circ

Quin paper dóna a la cultura en l’economia actual? Fins a quin punt és clau en l’activitat de l’economia? La cultura té un paper primordial no només com a dret ciutadà, sinó com a motor econòmic de creació d’ocupació directa … Continua

Seguir llegint »

“El sector cultural és bàsic per a l’economia i el creixement del país”

18-06-2015 | Emili Payà, coordinador cultural de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània

1- Quin paper li dóna a la cultura en la dinàmica econòmica actual? Fins a quin punt és clau en l’activitat de l’economia? És un sector bàsic per a l’economia i el creixement del país. Mirant-ho en xifres estrictament econòmiques, … Continua

Seguir llegint »

“El més important del teatre i les arts escèniques és la seva capacitat multiplicadora”

18-06-2015 | Xavier Marcé, president de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya

1- Quin paper dóna Adetca a la producció teatral en l’economia actual? Fins a quin punt és clau en l’activitat econòmica?   El teatre i les arts escèniques en general són un vector important dins l’economia de la cultura. Facturen … Continua

Seguir llegint »