Antena de capital físic


Aquesta antena pretén recollir dades, informes i comentaris experts tant sobre la situació actual com sobre les previsions de desenvolupament de les infraestructures en el Corredor Mediterrani i els seus accessos. Aquesta informació és destinada a totes les persones interessades en estudiar o simplement en conèixer la problemàtica dels sectors del transport i les telecomunicacions a l’Euroregió. Aquest sectors són bàsics per al creixement econòmic de la regió però, a més, són essencials per fer realitat el projecte d’integració econòmica i social perseguida per l’EURAM. Sense un moviment fàcil i poc onerós de persones, mercaderies i informació les sinèrgies potencials d’una millor entesa entre les diverses regions de l’EURAM no podrien materialitzar-se.

L’antena aportarà informació actual i reflexions que aportin llum als debats que han sorgit aquests darrers anys i als que aniran produint-se en el futur. Sobre la base del Llibre Blanc de les infraestructures de l’EURAM i d’altres documents, en particular sobre el Corredor Mediterrani i el Front Portuari de l’Arc Mediterrani així com els produïts per FERRMED, l’antena oferirà un fòrum de discussió obert i dinàmic enfocat a promoure la integració del sistema de transport per tal de poder competir en un món globalitzat i que ofereix més incerteses que mai.

La visió EURAM sobre les infraestructures és precisament la d’integració per a millorar l’eficiència del sistema de comunicacions tot assegurant la seva sostenibilitat tant social com ambiental i financera. Integració entre transports i telecomunicacions, sobre tot en la gestió de la mobilitat i la logística; integració entre els diversos modes de transport (carretera, ferrocarril, ports i aeroports); integració de l’àmbit urbà en els grans corredors interurbans; integració en la regulació i en la gestió pública del sistema, que ha de facilitar la col·laboració sense posar en perill la competència, necessària per a assolir el nivell d’eficiència que ha de permetre a l’EURAM esdevenir la gran porta Sud d’Europa.
L’antena vol ser el punt d’acollida de totes les contribucions valuoses a aquestes qüestions i, per això, està oberta a acceptar tota mena de documents i textos, però en controlarà la qualitat de manera acurada per tal que els seus usuaris en puguin treure el màxim profit.

Director: Mateu Turró.


“Osona combina el seu caràcter rural amb una consolidada tradició industrial”

21-12-2016 | Sandra Álamo, responsable de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona

– Quins són els reptes de la comarca d’Osona respecte l’economia i infraestructures de transport? Osona combina el seu caràcter rural amb una consolidada tradició industrial. La indústria aporta el 37% del PIB comarcal, i concentra el 19% de les … Continua

Seguir llegint »

“El valor afegit de l’activitat de l’Anoia està per sobre de la mitjana catalana”

21-12-2016 | Blai Paco, president de la Unió Empresarial de l’Anoia

– Quins són els reptes de les comarques centrals catalanes, i en concret de l’Anoia, respecte a economia, infraestructures de transport i altres aspectes relacionats? L’Anoia compta avui amb una economia molt diversificada i capdavantera al país en uns quants … Continua

Seguir llegint »

“El repte essencial de les comarques centrals catalanes és una major competitivitat respecte a les comarques barcelonines”

21-12-2016 | Lluís Vall, regidor de l'Ajuntament de Gironella (Berguedà)

– Quins són els reptes de les comarques centrals catalanes respecte a economia i infraestructures de transport? El repte essencial de les comarques centrals catalanes ha de ser sobretot una major competitivitat respecte a les comarques més properes a Barcelona. … Continua

Seguir llegint »

“Bona part dels nous habitatges del País Valencià han sigut ocupats per jubilats del nord d’Europa”

19-10-2016 | José Manuel Luís, professor de Sociologia de la Universitat de València

– Quines són les conseqüències socials i econòmiques a la zona de costa de l’esclat de la bombolla de la construcció? Han sigut moltes. Els municipis més dependents de la construcció han vist baixar els seus ingressos provinents de llicències, … Continua

Seguir llegint »

“Per impulsar les comarques centrals valencianes és clau la cooperació competitiva i establir cadenes de valor”

02-07-2015 | Néstor Novell

– Quin paper dóna a les comarques centrals valencianes (CCV) situades entre les àrees de València i Alacant? Un dels problemes bàsics és que no s’ha fet cap mena de política territorial i s’han anat diluint les diferents àrees intermèdies … Continua

Seguir llegint »

“El tercer carril concentra les obres sobre el Corredor Mediterrani”

02-07-2015 | Euroregió de l'Arc Mediterrani

El 29 de juny de 2015 la Comissió Europea ha anunciat la llista provisional de projectes de connexió viària i, sobretot, ferroviària inclosos al programa Conecting Europe Facility (CEF). Hi ha 276 iniciatives, de les que 24 corresponen a l’Estat espanyol … Continua

Seguir llegint »

Sobre el Corredor Mediterrani, encara

11-06-2015 | Mateu Turró, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya

Darrerament s’han publicat a la premsa alguns articles sobre el Corredor Mediterrani (CM) que reprodueixen essencialment moltes de les idees que ja han estat debatudes durant uns quants anys. Curiosament, el document de base que va il·lustrar el tema en … Continua

Seguir llegint »

“El model d’eficiència de la indústria aeroportuària”

19-05-2015 | Ane Elixabete Ripoll Zarraga

Parlem amb Ane Elixabete Ripoll-Zarraga –professora del Departament de Comptabilitat de la London School of Economics and Political Science– sobre els factors que influeixen en l’estructura de costos de la gestió aeroportuària i la seva valoració pel que fa als aeroports de l’Euram. Ripoll-Zarraga ha … Continua

Seguir llegint »

“La gestió dels aeroports d’AENA és un model superat”

08-04-2015 | Eduard Torrent

Quina és la posició de la Cambra de Comerç de Girona sobre el model de gestió dels aeroports d’AENA? El considero un model superat si el comparem amb la resta de països propers. El fet de no acceptar individualitzar la … Continua

Seguir llegint »

“El model de gestió dels aeroports espanyols està caducat”

07-04-2015 | Josep Ramon París

Quina és la posició de la Cambra de Comerç de Lleida sobre el model de gestio dels aeroports d’AENA? Entenem que la gestió de la xarxa d’aeroports espanyola és un model caducat. No permet la competència entre aeroports, que es … Continua

Seguir llegint »