Xarxa d’economia, empresa i comerç


Aquesta xarxa pretén recollir dades, informes i comentaris experts tant sobre la situació actual com sobre les previsions de desenvolupament dintre de l’àmbit de l’economia, empresa i comerç de l’EURAM.

La definició de l’EURAM com a gran regió econòmica d’Europa no deriva d’un enfocament voluntarista fonamentat bàsicament en vincles històrics o culturals, sinó en la coincidència de factors econòmics sòlids que entronquen en les formulacions efectuades en l’anàlisi econòmica regional.

Alguns dels elements delimitadors de la regió econòmica EURAM serien: a nivell extern; economía oberta, exportadora i diversificada, baix estoc de capital públic, problemes comuns com pot ser el transport per carretera, el turisme, l’aigua, les mercaderies portuàries, etc, déficit fiscal amb l’estat espanyol clarament desproporcionat, notable homogeneïtat en la seva estructura socioeconómica, entre d’altres. A nivel intern; intensa interrelació entre les diverses àrees de l’Eurorregió, constituint una àrea fortament integrada econòmicament, model productiu basat en clústers molt diversificats, estructura empresarial formada per PIMES.

Les característiques definides permeten parlar d’un model de producció i econòmic propi i diferenciat.

La xarxa vol ser el punt d’acollida de totes les contribucions valuoses relacionades amb aquestes qüestions i, per això, està oberta a acceptar tota mena d’aportacions que enriqueixin aquest àmbit.

Director: Vicent Soler i Marco.


“La indústria tèxtil valenciana està realitzant una transformació sense precedents”

12-07-2017 | León Grau, president de l’Associació d’Empresaris del Tèxtil de la Comunitat Valenciana (ATEVAL)

– Quina és la tendència del sector tèxtil en el context actual de recuperació econòmica? La indústria tèxtil valenciana està incrementant el nivell de les seues exportacions en els últims cinc anys i ha consolidat la seua recuperació, aconseguint ja … Continua

Seguir llegint »

“El repte del tèxtil és innovar en logística, les TIC i desenvolupar recursos humans”

12-07-2017 | Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell

– Com es valora l’actual tendència de mercat del tèxtil des del Gremi de Fabricants de Sabadell? La recuperació general de l’economia també s’ha reflectit en el sector tèxtil i les principals variables econòmiques han millorat de manera notable des … Continua

Seguir llegint »

“La indústria circular i el reciclatge marquen la innovació al tèxtil”

12-07-2017 | Ramon Soler, director d'Aupa Hogar

– Quina és la tendència del sector tèxtil en el context actual de recuperació econòmica? A hores d’ara el tèxtil està consolidant el seu creixement, està invertint en la modernització del parc de maquinària que per efectes de la crisi … Continua

Seguir llegint »

“A Balears s’ha produït una regressió del tèxtil: hem passat d’una etapa industrial a una d’artesanal”

12-07-2017 | Ramon Molina, professor d'Història i Institucions Econòmiques de la Universitat de les Illes Balears

– Avui el tèxtil a les Illes Balears és pràcticament inexistent. Què ho explica? – El tèxtil a les Illes Balears ha sofert el mateix procés de desindustrialització que ha afectat a gairebé tota la indístria balear. Quan les Illes … Continua

Seguir llegint »

“Més de la meitat de la xifra de negoci del tèxtil de cotó es genera al mercat internacional”

12-07-2017 | Javier Morillo, president de l'Associació Industrial Tèxtil del Procés Cotoner

– Quina és la tendència del sector del cotó en el context actual de recuperació econòmica? – El sector cotoner es troba en una fase de recuperació en paral·lel a la tendència econòmica general del país i desprès d’uns anys … Continua

Seguir llegint »

El principal canvi que sacejarà la indústria del motor és que, poc a poc, deixarem de tenir cotxe a la ciutat

06-07-2017 | Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa

Alguns enunciats i cites destacables sobre el vehicle compartit i el vehicle autònom: Potser el principal canvi que sacejarà la indústria del motor és que, poc a poc, deixarem de tenir cotxe a la ciutat. Per als trasllats interurbans es … Continua

Seguir llegint »

“Creiem en la complementarietat i en la multi modalitat de mitjans de transport”

06-07-2017 | Miquel Roca, director de Projectes d'innovació del RACC

– Quina evolució immediata s’augura al vehicle compartit?  Els nous models de consum relacionats amb l’automòbil aniran creixent, sobretot a les concentracions urbanes, que és on hi ha més problemes de congestió. En parlar de vehicle compartit s’han de tenir … Continua

Seguir llegint »

“El vehicle compartit facilita la integració amb altres formes de mobilitat”

06-07-2017 | Adolfo Randulfe, director de comunicació de l'Associació Espanyola de Fabricants d'Automòbils i Camions

– El veiche compartit i l’autònom estan canviant el model de la indústria de l’automoció? El vehicle compartit ja està canviant molt les coses. A Madrid les companyies eMov i Car2Go estan funcionant molt. I cal tenir en compte que … Continua

Seguir llegint »

“Entre 2010 i 2016, l’exportació de contenidors del Port de Barcelona augmenta un 35,51%”

22-06-2017 | Port de Barcelona

L’augment de l’exportació de contenidors des del Port de Barcelona experimenta una evolució constant des de 2010. Així ho manifesten clarament les dades facilitades pel Port. Una de les xifres més representatives és que l’any 2016 els contenidors d’exportacions van … Continua

Seguir llegint »

“Més del 68% de l’exportació del País Valencià s’adreça a la Unió Europea”

21-06-2017 | Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana

– Quins països són l’objectiu d’exportació del País Valencià i per què? De moment, més del 68% de les nostres exportacions s’adrecen a la Unió Europea, destacant França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. En paral·lel, està adquirint cada vegada … Continua

Seguir llegint »