Xarxa d’economia, empresa i comerç


Aquesta xarxa pretén recollir dades, informes i comentaris experts tant sobre la situació actual com sobre les previsions de desenvolupament dintre de l’àmbit de l’economia, empresa i comerç de l’EURAM.

La definició de l’EURAM com a gran regió econòmica d’Europa no deriva d’un enfocament voluntarista fonamentat bàsicament en vincles històrics o culturals, sinó en la coincidència de factors econòmics sòlids que entronquen en les formulacions efectuades en l’anàlisi econòmica regional.

Alguns dels elements delimitadors de la regió econòmica EURAM serien: a nivell extern; economía oberta, exportadora i diversificada, baix estoc de capital públic, problemes comuns com pot ser el transport per carretera, el turisme, l’aigua, les mercaderies portuàries, etc, déficit fiscal amb l’estat espanyol clarament desproporcionat, notable homogeneïtat en la seva estructura socioeconómica, entre d’altres. A nivel intern; intensa interrelació entre les diverses àrees de l’Eurorregió, constituint una àrea fortament integrada econòmicament, model productiu basat en clústers molt diversificats, estructura empresarial formada per PIMES.

Les característiques definides permeten parlar d’un model de producció i econòmic propi i diferenciat.

La xarxa vol ser el punt d’acollida de totes les contribucions valuoses relacionades amb aquestes qüestions i, per això, està oberta a acceptar tota mena d’aportacions que enriqueixin aquest àmbit.

Director: Vicent Soler i Marco.


“Entre 2010 i 2016, l’exportació de contenidors del Port de Barcelona augmenta un 35,51%”

22-06-2017 | Port de Barcelona

L’augment de l’exportació de contenidors des del Port de Barcelona experimenta una evolució constant des de 2010. Així ho manifesten clarament les dades facilitades pel Port. Una de les xifres més representatives és que l’any 2016 els contenidors d’exportacions van … Continua

Seguir llegint »

“Més del 68% de l’exportació del País Valencià s’adreça a la Unió Europea”

21-06-2017 | Salvador Navarro, president de la Confederació Empresarial Valenciana

– Quins països són l’objectiu d’exportació del País Valencià i per què? De moment, més del 68% de les nostres exportacions s’adrecen a la Unió Europea, destacant França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. En paral·lel, està adquirint cada vegada … Continua

Seguir llegint »

“La causa de l’augment d’exportació internacional de Catalunya no és la crisi de 2010”

21-06-2017 | Roger Romagosa, economista de l'obsevatori de PIMEC

– Com es valora que a partir del context de crisi de 2010 Catalunya exporti més al mercat internacional que a l’espanyol? – És una racció lògica, però cal anar una mica més enrere perquè la causa d’aquest canvi en … Continua

Seguir llegint »

“La globalització ha aportat un major dinamisme a l’exportació”

21-06-2017 | Gemma Garcia Brosa, investigadora de l’Institut d’Economia de Barcelona

– Com valora l’increment de participació de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani en el comerç internacional, en detriment del negoci amb l’Estat espanyol? Els darrers anys, el procés de globalització i la creixent orientació internacional del teixit empresarial han portat a … Continua

Seguir llegint »

“Catalunya és la comunitat autònoma amb la que més comercia el País Valencià”

16-06-2017 | Gracia Cicuéndez Martí, Unitat d’Intel·liència i Anàlisi de la Cambra de Comerç de València

– Com es valora la relació comercial entre la Comunitat Valenciana i Catalunya d’acord amb el flux en mercaderies? – Catalunya és la comunitat autònoma amb la que més comercia el País Valencià. Malgrat això, en els últims 20 anys … Continua

Seguir llegint »

“L’any 2016 Mercadona compra per valor de 16.055.000 € a l’Estat espanyol, més del 85% del total”

16-06-2017 | Representants de la firma de supermercats Mercadona

– Quina és la política de presència de Mercadona a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani? Mercadona disposa de 296 botigues al País Valencià, 259 a Catalunya i 49 a les Illes Balears. – Quines són les previsions de creixement de la … Continua

Seguir llegint »

“En sectors clau de l’Euram el repte és innovar més ràpid que els competidors o combinar tecnologies de manera creativa”

27-04-2017 | Jaume Valls Pasola, professor del Departament d’empresa de la Universitat de Barcelona

– Quin valor afegit aporten a l’economia la creació de noves patents i marques relacionades amb innovació? En sentit estricte només podem parlar d’innovació quan arribem al mercat. Les patents es consideren indicadors del procés innovador en la mesura que … Continua

Seguir llegint »

“L’Euram és un motor en innovació a l’Estat espanyol, mesurat en número de patents”

27-04-2017 | Raúl Gutiérrez, delegat al País Valencià de Ponti, experts en Propietat Industrial i Intel·lectual

– En quins sectors és referent l’Euroregió de l’Arc Mediterrani i pot desenvolupar R+D+i patentable? La regió que compren l’Euroregió de l’Arc Mediterrani es caracteritza per un teixit empresarial i innovador molt important, on intervenen empreses, universitats i centres tecnològics … Continua

Seguir llegint »

“El sector manufacturer lidera l’exportació a les Balears”

21-04-2017 | Bartomeu Morro, director general de Política industrial de les Illes Balears

A les Illes Balears hi ha dos factors d’exportació: un d’especulatiu i un altre de qualitatiu. Pel que fa a l’especulatiu, destaca el sector de cotxes de lloguer, que lògicament genera un volum molt gran degut a la nostra activitat relacionada … Continua

Seguir llegint »

“L’empresa catalana exporta l’any 2016 per valor de 65.142 M €”

21-04-2017 | Joan Romero, director executiu d’ACCIÓ

Les exportacions són un bon baròmetre de la salut de l’economia i de la seva competitivitat. L’obertura al món respon a una aposta estratègica de les empreses catalanes que té translació directa en la generació de riquesa i la creació … Continua

Seguir llegint »