Xarxa d’economia, empresa i comerç


Aquesta xarxa pretén recollir dades, informes i comentaris experts tant sobre la situació actual com sobre les previsions de desenvolupament dintre de l’àmbit de l’economia, empresa i comerç de l’EURAM.

La definició de l’EURAM com a gran regió econòmica d’Europa no deriva d’un enfocament voluntarista fonamentat bàsicament en vincles històrics o culturals, sinó en la coincidència de factors econòmics sòlids que entronquen en les formulacions efectuades en l’anàlisi econòmica regional.

Alguns dels elements delimitadors de la regió econòmica EURAM serien: a nivell extern; economía oberta, exportadora i diversificada, baix estoc de capital públic, problemes comuns com pot ser el transport per carretera, el turisme, l’aigua, les mercaderies portuàries, etc, déficit fiscal amb l’estat espanyol clarament desproporcionat, notable homogeneïtat en la seva estructura socioeconómica, entre d’altres. A nivel intern; intensa interrelació entre les diverses àrees de l’Eurorregió, constituint una àrea fortament integrada econòmicament, model productiu basat en clústers molt diversificats, estructura empresarial formada per PIMES.

Les característiques definides permeten parlar d’un model de producció i econòmic propi i diferenciat.

La xarxa vol ser el punt d’acollida de totes les contribucions valuoses relacionades amb aquestes qüestions i, per això, està oberta a acceptar tota mena d’aportacions que enriqueixin aquest àmbit.

Director: Vicent Soler i Marco.


“El traçat d’AVE Madrid-Alacant o Madrid-Elx es decidirà segons la política comercial de Renfe”

15-03-2017 | Armando Ortuño, doctor Enginyer de Camins, canals i ports

- Com valora que l’aeroport Alacant-Elx no disposi d’alta velocitat? L’important no és que l’aeroport tingui o no connexió amb alta velocitat, l’important és que ni tant sols té connexió ferroviària. Un cop la tingui i disposi d’ample internacional, hi … Continua

Seguir llegint »

“El mercat financer espanyol no estava preparat per emetre preferents i subordinades”

15-03-2017 | Antoni Serra Ramoneda, catedràtic emèrit d'Economia de l'empresa de la UAB

- Quina és la tesi central que defensa al llibre “Preferentes y subordinadas, una tragedia española”, editat per la Universitat Autònoma de Barcelona? Vaig escriure aquest llibre per intentar tenir una visió completa de les emisions que van fer les … Continua

Seguir llegint »

Una fita en les relacions institucionals entre Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears

08-03-2017 | Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa

La Jornada internacional L’hora de les decisions celebrada el 2 de març de 2017 al Palau de congressos de València va ser una diada històrica. Va reunir més de 400 persones i hi van intervenir 50 ponents en un sol dia … Continua

Seguir llegint »

“El sector públic local necessita un finançament suficient per cobrir les seves competències”

01-02-2017 | Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya

Xavier Amor, president de la Federació de Municipis de Catalunya, intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València. - Quines necessitats comunes tenen els … Continua

Seguir llegint »

“Des de Catalunya reclamem la transferència directa dels fons de la Política Agrària Comuna que ens corresponen”

26-01-2017 | Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

La consellera Meritxell Serret intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València. - Quines necessitats té avui el sector agroalimentari a Catalunya? Des de … Continua

Seguir llegint »

“El sector agroalimentari valencià necessita recuperar la confiança i la il·lusió en si mateix”

26-01-2017 | Elena Cebrián, consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana.

La consellera Elena Cebrián intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València. - Quines necessitats té avui el sector agroalimentari al País Valencià? Des … Continua

Seguir llegint »

“El sector agroalimentari balear diferencia el seu producte, enlloc de competir per preu”

26-01-2017 | Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del govern de les Illes Balears

El conseller Vicenç Vidal intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València. - Quines necessitats té el sector agroalimentari de les Illes Balears? Està … Continua

Seguir llegint »

“El dinamisme industrial i manufacturer de l’Euram fa de contrapès a les grans àrees del nord d’Europa”

19-01-2017 | Jordi Baiget, conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

- En què es concreten les necessitats de finançament avui del sector industrial a Catalunya? La indústria catalana és diversa i està molt atomitzada, amb un elevat nombre de pimes i microempreses. Això dificulta arribar al finançament, desenvolupar la recerca … Continua

Seguir llegint »

“Volem que la indústria ultrapasse com a mínim el 20% de pes en el VAB total”

19-01-2017 | Rafael Climent, conseller d'Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana

- Quines necessitats de finançament té avui el sector industrial al País Valencià? Estem treballant en la transformació del nostre model productiu cap a un model de desenvolupament econòmic sostenible, basat en el coneixement, la recerca i la innovació, i … Continua

Seguir llegint »

“Reforçar l’Euroregió de l’Arc Mediterrani ha d’augmentar l’activitat industrial amb valor afegit”

19-01-2017 | Iago Negueruela, conseller de Treball, Comerç i Indústria del govern de les Illes Balears

- Quines necessitats de finançament té avui el sector industrial a les Illes Balears? Depèn del sector d’activitat industrial de què parlem (nàutica, moda, calçat, fusta i moble, alimentació, TIC…), del cicle de vida del producte, de la fase on … Continua

Seguir llegint »