Xarxa de territori i societat


Reflexions dels agents econòmics i socials dels territoris integrants de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, sobre el seu model de desenvolupament econòmic, les oportunitats i amenaces que comparteixen, i les infraestructures de transport, tecnològiques i de serveis que hi són necessàries.

Director: Andreu Ulied.


“A la ciutat els taxis tendiran a ser substituits per vehicles de lloguer”

06-07-2017 | Andreu Ulied, enginyer en Camins, canals i ports i director de Mcrit

– Com ha de ser un model de transport urbà i interurbà més eficient que millori la competitivitat del sistema productiu i la integració social? Ha de tendir a reduir els costos de la mobilitat per a les empreses i … Continua

Seguir llegint »

“El problema del finançament municipal té a veure amb l’equilibri entre tasques i recursos”

29-06-2017 | Esther Pano, coordinadora de l'Observatori de govern local de la Fundació Pi i Sunyer d'estudis autonòmics i locals

– Quin és el finançament que necessita el sector públic local per cobrir les competències que té atribuïdes i que no s’està garantint? El problema del finançament municipal està vinculat a l’equilibri entre tasques a desenvolupar i recursos. Els ajuntaments … Continua

Seguir llegint »

“Un augment sostenible dels ingressos municipals va lligat a factors que els ajuntaments no controlen”

29-06-2017 | Joan Carles Verd, president de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears i alcalde de Sencelles

– La normativa estatal impedeix els municipis balears tenir despesa malgrat estar sanejats i tenir superàvit. Com s’està gestionant aquesta situació? És una qüestió que depèn de majories i minoires parlamentàries de Madrid, i és tan senzill com revisar els … Continua

Seguir llegint »

“El finançament municipal ha de participar més de l’aportació estatal, per igualar la capacitat de la ciutadania”

29-06-2017 | Adrian García Campos, regidor d'Economia, Hisenda i Innovació de l'Ajuntament de Palma

– La normativa estatal impedeix als municipis balears endeutar-se malgrat estar sanejats i tenir superàvit. Com es gestiona aquesta situació i quines alternatives de funcionament hi ha?  A l’Ajuntament de Palma hem passat d’una ràtio de deute superior al 90% … Continua

Seguir llegint »

“El sector agroalimentari ha d’evitar situar-se en el paper de víctima”

16-06-2017 | José M. García Álvarez-Coque, catedràtic d’Economia aplicada i coordinador del Grup d’Economia Internacional de la UPV

– Què suposa parlar de sobirania alimentària a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani? – Per sobre de tot, suposa treballar per un sistema sostenible des de les perspectives cultural, ecològica i alimentària. Per això cal habilitar polítiques que promoguin sistemes alimentaris … Continua

Seguir llegint »

“La política euroregional de mobilitat és un dels reptes pendents d’impulsar”

09-06-2017 | Maria Badia, secretària d'Afers Exteriors i de la UE de la conselleria d'Afers i Relacions Institucionals, Exteriors i Transparència de la Generalitat de Catalunya

– Quin és el rol estratègic de Catalunya en la seva participació en projectes com el de l’Euroregió, a banda d’altres plataformes territorials de l’Arc Mediterrani? La vocació europea i mediterrània de Catalunya és transversal en la societat catalana i … Continua

Seguir llegint »

“Guanyar visibilitat a Europa és una de les prioritats del govern balear”

07-06-2017 | Josep Claverol, director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior del govern balear

– Quin és el rol estratègic de les Illes Balears en la seva participació en projectes com el de l’Euroregió o d’altres plataformes territorials de l’Arc Mediterrani? – Una de les prioritats actuals del govern de les Illes Balears és … Continua

Seguir llegint »

“No es pot construir igual a Morella que a Calvià, Cambrils o Perpinyà”

01-06-2017 | Josep Blesa, arquitecte

L’arquitectura és la construcció ben feta, a la Mediterrània i arreu del món. Per tant, una indústria carregada d’unes intencions artístiques, econòmiques i de comerç global. Una indústria de components, de proximitat, amb la capacitat i versatilitat de la de … Continua

Seguir llegint »

“Una ciutat mai serà intel·ligent sense un territori circumdant intel·ligent”

31-05-2017 | Albert Puigvert, gerent de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya

– De quina manera els Grups d’Acció Local de Catalunya impulsen la transició a un model energètic basat en les renovables? – Fa uns anys que treballem en la promoció de l’eficiència energètica, les energies renovables, la gestió forestal i la … Continua

Seguir llegint »

“A Balears ha sigut un error polític no haver apostat pel sistema multifons dins les estrategies Leader”

31-05-2017 | Gonçal Seguí, gerent de la Xarxa Leader Menorca

– Quins són els punts forts dels municipis balears per a una transició 100%  a energies renovables? L’ha de liderar el govern de les Illes Balears, si bé és cert que l’element aglutinador dels municipis menorquins ha de ser el Consell … Continua

Seguir llegint »