FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

 

Dades personals
Altres dades
Important

Abans d'enviar la inscripció verifiqueu que la vostra adreça electrònica. Una vegada l'envieu, us arribarà un correu a la vostra adreça amb la inscripció (pot tardar uns minuts). Si no hi heu rebut res, la inscripció no s'ha enviat correctament i l'Institut Ignasi Villalonga no haurà rebut la vostra inscripció. Assegureu-vos que teniu el correu. Gràcies.

 

 

“D'acord amb la vigent Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el cas que Vostè siga una persona física, l'informem que les seues dades seran incloses en un fitxer automatitzat del que és titular INSTITUCIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL “IGNASI VILLALONGA”, amb la finalitat de ser utilitzats per contactar i informar-li en el marc de les activitats de la nostra associació. Si no ens manifesta el contrari en el termini d'un mes natural, entenem que Vostè està d’acord amb el tractament assenyalat. L'informem que les seues dades no seran transferides a una persona diferent de INSTITUCIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL “IGNASI VILLALONGA” llevat que Vostè així ho autoritzés expressament per escrit. Pot exercitar els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, mitjançant escrit dirigit INSTITUCIÓ ECONÒMICA I EMPRESARIAL “IGNASI VILLALONGA”, C / Sant Ferran,12 de València, juntament amb una fotocòpia del DNI, o bé, adreçar un correu electrònic amb el DNI escanejat en format .PDF, .GIF o .JPG a l'adreça euram@euroregioeuram.eu. Per al dret d'accés, l'acceptació o no de la sol·licitud es durà a terme en el termini màxim d'un mes, i en cas afirmatiu, l'accés es facilitarà en un termini màxim de 10 dies. Per als drets de cancel·lació, rectificació i oposició, i sempre que la Llei ho permeta, el termini serà de 10 dies des de la notificació”

 

PROGRAMA JORNADA