Un 25% de les empreses innovadores a Catalunya ha incorporat tecnologia big data l’any 2015


Segons dades presentades per la empresa LogicFin –que es dedica a oferir informació i anàlisi per a la presa de decisions empresarials– l’ús del big data està creixent a l’empresa espanyola. El 62% de les empreses ja utilitzen solucions de big data per al seu negoci. A més, d’acord amb els resultats de l’enquesta realitzada per Accenture al seu informe Gran éxito con Big Data, aquesta disciplina aporta clarament un important valor per als usuaris que ja han acabat un projecte. L’àmplia majoria dels usuaris (92%) informa que està conforme amb els resultats del negoci i el 94% sent que la implementació de big data satisfà les seves necessitats. És més probable que les empreses més grans considerin el big data com una activitat extremadament important i essencial per a la seva estratègia de negoci.

Centrant-nos en els territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), gairebé un 25% de les empreses innovadores a Catalunya ha incorporat tecnologies analítiques de big data l’any 2015. Una xifra que suposa un increment significatiu respecte a les dades de l’any anterior, que ho xifraven en un 16,6%. És destacable la seva adopció en el sector industrial, on se situa per sobre del doble respecte a l’any 2014. Així ho constaten les dades recollides per l’Agència Pública Catalana per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, en el Baròmetre de la Innovació de Catalunya de 2015.

Cal destacar que, si bé la penetració de l’anàlisi de grans masses de dades en el sector serveis és superior, són les empreses industrials les que han experimentat un major creixement en l’adopció aquesta tecnologia respecte al 2014. En tots dos casos, la finalitat passa no només per millorar els processos i competitivitat a l’empresa, sinó també per augmentar les vendes i crear nous models de negoci.

taula-1

taula-2

Font: ACCIÓ. Estratègia i Intel·ligència Competitiva 

 

Durant l’any 2016, segons dades d’ACCIÓ, 10 empreses catalanes van viatjar a Massachusetts (Estats Units) per buscar oportunitats de negoci en el sector del big data aplicat a la salut. L’estat de Massachusetts és considerat la regió amb els índexs d’innovació més alts dels Estats Units, amb una de les ràtios de despesa en R+D més elevades i una forta concentració d’universitats de primer nivell, com ara el Massachussets Institute of Technology (MIT) o la Universitat de Harvard. Les companies participants (de Barcelona, Mataró i Terrassa) van ser FractalMed, Mind the Byte, Mint Labs, Sequentia, Made Of Genes, OpenTrends, Dinamon, Clinical Document Engineering (de Barcelona), Braingaze (Mataró) i Health App (Terrassa).

ACCIÓ va obrir l’any 2015 una oficina a Boston donat el seu ric ecosistema innovador, una forta concentració d’universitats i per ser un dels ‘hubs’ mèdics i de tecnologia digital més importants del món.

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.