A l’Euram s’hi haurien de fer més del 52% de les actuacions prioritàries en ferrocarril de l’Estat espanyol


La necessitat d’inversió en infraestructures ha estat històricament objecte de debat polític i acadèmic. L’Associació Espanyola d’Empreses Constructores i Concessionàries d’Infraestructures (SEOPAN) ha fet públic un estudi on es resumeixen les inversions en infraestructures que l’Estat espanyol hauria de prioritzar. Un dels capítols de la publicació resumeix les actuacions a la xarxa ferroviària, on es documenten 101 inversions prioritàries. Aquestes, comporten un valor de 44.102 milions d’euros, que s’haurien de focalitzar principalment en les línies convencionals (15.180 milions d’euros), rodalies (13.029) i mobilitat en ciutats (12.314).

Font: Anàlisi de la inversió en infraestructures prioritàries a Espanya

 

Si es tenen en compte els territoris on aquestes inversions s’haurien de dur a terme, s’observa que Catalunya és la regió amb més necessitat d’inversió en ferrocarril (un 33,8% del total de l’Estat), seguida d’Andalusia (un 23,9%) i Madrid (un 13,6%). En nombre d’actuacions, l’Euram representa un 52,5% de les intervencions que s’haurien de realitzar a la xarxa ferroviària espanyola. Així, l’Euram concentra 53 actuacions, en comparació amb les 101 que s’haurien de realitzar a tot l’Estat espanyol.

Font: Anàlisi de la inversió en infraestructures prioritàries a Espanya

El govern central té la competència per pressupostar i realitzar el 48,5% de les inversions (21.388 / 44.102) a l’Estat espnyol. Malgrat tot, per a l’Euram aquest percentatge es veu augmentat fins a un 74,4% (13.615 / 18.298 milions d’euros). Això és, tres quartes parts de les inversions prioritàries en ferrocarrils a l’Euram són competència de l’administració central. Aquest percentatge augmenta fins a un 80% en el cas català.

Font: Anàlisi de la inversió en infraestructures prioritàries a Espanya

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.