El lideratge en la producció mundial de vehicles passa d’Alemanya, Japó i els Estats Units a la Xina en tan sols 10 anys


La producció mundial de vehicles no ha parat de créixer des dels inicis del segle XXI. L’any 2001 es produïren 56,8 milions de vehicles al món, per 95,6 milions el 2016. Aquest augment, però, ha anat acompanyat d’un canvi en les localitzacions productives dels vehicles. Així, mentre l’any 2001, Alemanya (10%), Japó (16%) i Estats Units (20,1%) concentraven un 47% de la producció mundial de vehicles, l’any 2016 aquestes mateixes economies tan sols arribaven a un 28% de la producció. Per contrapartida, la Xina ha esdevingut el principal productor de vehicles, amb 28,1 milions d’unitats produides el passat 2016 o, el que és el mateix, un 29,4% de la producció mundial.

Font: OICA

Pel que fa a la Unió Europa, és evident que la majoria de la indústria es focalitza a Alemanya amb 6 milions de vehicles produïts el passat 2016. França i l’Estat espanyol segueixen produint importants quantitats amb 2 i 2,8 milions respectivament. El país europeu que ha fet un augment més important ha estat la República Txeca, representant un 1,4% de la producció mundial ja el 2016.

Pel que fa als centres de producció de la indústria, la majoria es troben a Alemanya (41), Regne Unit (34) i França (33), on les empreses d’automoció tenen les seus centrals. En menor mesura hi ha inversions en plantes productives a Polònia (16), Espanya (13) i els PaÍsos Baixos (10).

Font: ACEA Pocket Guide 2017-2018

Si es té en compte el comerç que aquesta indústria genera a l’Estat espanyol, s’observa com l’Euram genera gran part de les transaccions internacionals, amb Catalunya com a màxim exponent (10.356 milions d’euros exportats el passat 2016) i seguit del País Valencià (7.825 milions). Aquestes xifres representen un 40,61% del total d’exportacions del sector de l’automòbil a l’Estat. De la mateixa manera, l’Euram és el major territori receptor d’importacions internacionals del sector.

 

Font: Datacomex

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.