El País Valencià, el territori amb menys treballadors al sector públic de l’Estat espanyol


El darrer any 2015 hi va haver 17 milions d’afiliats a la Seguretat Social a l’Estat espanyol, 5 milions dels quals estaven inscrits a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram). Això representa un percentatge d’un 30% sobre el total d’afiliacions de l’Estat. La indústria és el sector d’activitat que presenta major número de persones afiliades a l’Euram, ja que concentra un 35,3% de les afiliacions de l’Estat. Per contra, l’agricultura és el sector amb menys presència, amb tan sols un 12,5% dels afiliats espanyols inscrits a l’Euram. Entre afiliats per compte de tercers o propi no s’aprecien grans diferències.

 

Tenint en compte els territoris de l’Euram, Catalunya respresenta gairebé un 60% de les afiliacions a tots els sectors econòmics llevat de l’agricultura, on el País Valencià pren una posició dominant, amb un 53,7% dels treballadors, que es concentren sobretot a la provincia de València i Alacant.

 

afiliacions_sectors-copy

 

Si es té en compte el gènere dels afiliats, no s’observen diferències significatives entre els diferents territoris de l’Estat. L’any 2015 hi havia un 53,8% d’homes registrats a la Seguretat Social (9.187.300) i un 46,2% de dones (7.900.020). A l’Euram aquesta estadística es manté molt similar amb un 53,4% i 46,6% respectivament. La següent taula llista les diferents comunitats per ordre de número de dones afiliades a la Seguretat Social. Galícia i Madrid són els dos territoris amb més presència de dones, amb un 48,2% i un 47,9% respectivament. Catalunya se sitúa en quarta posició (46,9%) i les Illes Balears en sisena (46,7%). El País Valencià queda lleugerament per sota. La darrera comunitat és Castella-La Manxa, amb tan sols un 40,9% de dones afiliades (256.768 dones).

 

afiliacions_genere-copy

 

 

Finalment, es presenta el número d’afiliats al sector públic, tant a l’àmbit estatal, autonòmic com local. De mitjana, l’any 2015 hi havia 2.245.377 milions de treballadors públics, un 25,9% dels quals en administracions a l’Euram. Per posar-ho en valor, es pren per referència la població de cada territori, observant com Extremadura, Ceuta i Melilla són les regions amb major percentatge de treballadors públics. En concret, a Extremadura i Ceuta, un 6,7% de la població treballa al sector públic, per un 3,6% al País Valencià, el territori amb menys persones per habitant treballant a l’administració.

 

afiliacions_public-copy

 

 

Tenint en compte els diferents nivells d’administració, l’Euram concentra la majoria d’afiliats públics a institucions autonòmiques amb 338.557 treballadors. Aquesta dada representa un 26,6% del total de treballadors autonòmics de l’Estat. L’àmbit local representa un 29% amb 196.762 treballadors.

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.