Els ports de València i Barcelona, el 5è i 14è més importants d’Europa respectivament


Eurostat publica una llista dels 25 ports amb més moviments de containers d’Europa (TEU és la mesura estàndar al sector: “twenty-foot equivalent unit”). L’any 2015, València representa el cinquè port més important amb 4.609 TEU gestionats i un increment del 76,3% respecte l’any 2006, mentre Barcelona se sitúa a la catorzena posició amb 1.950 TEU i una disminució d’un 15,8% respecte l’activitat del 2006. Del total de TEU gestionats a Europa, aquests dos ports de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) representen un 7,1% del volum total.

 

L’Euram ha experimentat un augment del 33,0% en TEU respecte el 2006, un augment que ha estat similar a l’agregat dels 25 ports més importants d’Europa (35,2%) i superior al creixement dels ports europeus en el seu conjunt (23,7%). Si es tenen en compte els milers de tones gestionades, l’Euram, amb 156 milions de tones, gestiona un 3,7% del volum de mercaderies circulant als ports europeus. Tot i així, l’any 2015 representa un 37,1% del conjunt de l’Estat espanyol, que compta amb ports tant importants com el d’Algeciras.

 

Pel que fa al trànsit marítim de passatgers, Europa ha anat perdent volum de passatgers paulatinament, passant de 302 milions l’any 2011 fins a 292,5 el 2015. L’evolució de l’Euram ha estat tímidament positiva en el període 2011-2015, passant de 4,2 fins a 4,9 milions de passatgers, guanyant pes en el sí de l’Estat espanyol amb un 33,1% del total de passatgers transportats per via marítima. El gran contribuidor a aquesta tendència positiva ha estat el País Valencià i, sobretot, les Illes Balears, on s’ha incrementat amb més de mig milió el transport de passatgers el 2015 (respecte l’any 2011).

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.