L’Euram engloba un 55% de les entitats certificades de turisme sostenible al món


L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) engloba el 55% de les entitats certificades de turisme sostenible a abast mundial, segons dades del segell de certificació de destinació turística responsable Biosphere Destination.

Les entitats certificades es clasifiquen tenint en compte diferents variables. A partir de la variable destí trobem les següents: Barcelona, la Vall d’Aran, Escorca, Catalunya i Sitges entre d’altres. Biosphere Responsible Tourism també fa una classificació segons les variables: ‘tour operadors’, descobriments, golf, esdeveniments, parcs/atraccions i hotels/aparthotels. Ens sembla d’interès centra-nos en la variable destí per tal d’enquadrar-la en l’àmbit de l’Euram i fer la corresponent comparativa.

Font: Biosphere Destination

La certificació de destinació turística responsable Biosphere Destination és atorgada per l’Institut de Turisme Responsable, organisme vinculat a la UNESCO, soci de l’OMT (Organització Mundial del Turisme) i del Global Sustainable Tourism Council. El certificat suposa un reconeixement a la qualitat, la sostenibilitat ambiental i la responsabilitat social de les destinacións turístiques. La certificació Biosphere Destination es basa en un sistema de certificació que, a més d’establir criteris de qualitat i medi ambient, inclou requeriments de sostenibilitat com ara la responsabilitat social, la conservació dels béns culturals, la satisfacció de les expectatives dels turistes sobre el destí i la millora de la qualitat de vida de la població.

Segons dades de l‘Organització Mundial del Turisme (OMT), el turisme és un dels principals sectors econòmics del món, que a més genera importants beneficis socials. Representa el 10% del PIB (directe, indirecte i inductor), el 6% de les exportacions del món, i un de cada 11 llocs de treball. L’any 2015, van viatjar pel món 1.184 milions de turistes internacionals que van generar 1.5 mil milions de dòlars dels EUA en exportacions. Malgrat als molts desafiaments, el 2015, per sisè any consecutiu, el creixement va ser superior a la mitjana, havent augmentat les arribades internacionals en un 4% o més cada any des de 2010.

La OMT preveu que l’any 2030 les arribades arribaran als 1.800 milions. Entre les característiques més significatives del turisme com a sector econòmic transversal, destaquen les seves elaborades cadenes de subministrament i les xarxes de múltiples parts interessades, les quals poden servir per fomentar de forma sistemàtica un canvi cap a un desenvolupament del sector més sostenible, net i baix en carboni. L’adopció d’un enfocament de cicle de vida en el disseny i les operacions del sector del turisme també ajuda als consumidors a fomentar activament un canvi cap a models de producció i consum més sostenibles.

En aquest sentit l’OMT presenta el Programa de Turisme Sostenible amb l’objectiu de catalitzar el canvi en les operacions turístiques. Aquest programa promou una transformació cap a la sostenibilitat a través de l’eficiència, la innovació i l’adaptabilitat. Addicionalment es proposa recolzar una decisió basada en evidències, adoptar un enfocament de cicle de vida per a la millora contínua i fer èmfasi en la col·laboració entre les parts interessades i en una implementació de projectes basats en resultats.

El nombre total de participants en aquest Programa de Turisme Sostenible és actualment de 113 (4 dirigents / codirigents, 22 membres del comitè assessor de múltiples parts interessades i 87 associats). L’Estat espanyol es troba entre ells.

 

Font: Organització Mundial del Turisme (UNWTO) 

Explicació de les sigles del gràfic:

GOB: Govern, OI: Organització Internacional, ONG: Organització No Governamental, AC: Entitat Acadèmica, SP: Sector Privat, SP-FNL: Sector Privat (associació sectorial, organizaciones empresariales amb fins no lucratius), EXP: Experts (centres tècnics i proveïdors de serveis), NET: xarxes (aliances i consorcis), MED: mitjans de comunicació, Altres.

 

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.