L’Euram suposa el 73% de la xifra de negoci del cuir i el calçat de l’Estat espanyol


Segons les darreres dades disponibles, l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, Euram, suposa el 73% de la xifra de negoci del sector del cuir i del calçat de l’Estat espanyol: 4.137 milions d’euros. D’aquesta quantitat, al voltant del 58% es concentra al Pais Valencià on aquest sector és molt actiu. A abast de tot l’Estat eespanyol, el segueix Catalunya, amb 531 milions d’euros i La Rioja, amb 418 milions d’euros.

D’acord amb altres variables com aa el nombre de locals, els salaris, la inversió en actius materials i les persones ocupades, els percentatges de l’Euram sobre l’Estat espanyol es mantenen sempre en xifres similars a les de la xifra de negocis, entre el 70%-75%. Per tant, el pes d’aquest sector a l’economia de l’Euram en relació a l’Estat espanyol és més que considerable.

Taula 1. Principals dades del sector del cuir i del calçat a l’Estat espanyol. Dades 2015, en milers de locals, milers d’euros i persones

Font: Institut Nacional d’Estadística, INE

Pel que fa al sector exterior, s’observa com l’Euram suposa en el seu conjunt un 57% del total de les exportacions de calçat de l’Estat espanyol i un 48% de les importacions. De nou, destaquen les dades del Pais Valencià, on les exportacions suposen al voltant del 45% del total de l’Euram i fan que el seu saldo comercial sigui positiu, ja que les exportacions superen les importacions. E

n el cas de les Illes Balears, el saldo comercial també és positiu i les exportacions superen les importacions. Només en el cas de Catalunya el saldo és negatiu, de manera que les importacions són superiors a les exportacions. En el seu conjunt, l’Euram presenta un saldo negatiu de la seva balança comercial.

Taula 2. Comerç exterior del sector del calçat. Dades 2016, en euros.

Font: Federació d’indústries del calçat espanyol, FICE

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.