Les capitals de l’Euram sumen un 13,6% dels pisos turístics de les principals ciutats europees


La ràpida aparició de pisos turístics a les ciutats està esdevenint un model que competeix amb el canal tradicional hoteler i que comporta tant beneficis com perjudicis per a la població resident. Es fa molt complicat  obtenir un nombre oficial dels pisos que es destinen a l’àmbit turístic (un 90% dels quals són il·legals segons Público), però analitzant dades d’una de les plataformes més importants de pisos turístics a abast mundial, s’observa com el model està molt estès arreu de les ciutats.

Font: AIRDNA. Mapa de lloguers turístics a la ciutat de Barcelona

La següent taula mostra dades del web AIRDNA (plataforma d’anàlisi de dades d’Airbnb). Analitzant les principals ciutats de l’Euram, s’observa com Barcelona es troba molt massificada de pisos turístics, amb 19.391 lloguers actius a 23 de novembre de 2017. Aquestes estades es venen a un preu mig de 129€/nit i s’estimen uns ingressos mensuals de 2.241€ pels propietaris de l’habitatge. La taxa d’ocupació de Barcelona és d’un 71% (la més alta de l’Euram) i té una demanda de 73 (aquesta última és una mètrica calculada per AIRDNA que reflecteix la intensitat de la demanda, amb valors entre 0 a 100). Les següents ciutats amb més pisos turístics actius són València (5.703), Alacant (2.712) i Palma (2.441). Aquests representen un 56,8% del total d’oferta a l’Euram.

 

Comparativa amb les principals ciutats espanyoles

En total, les principals ciutats de l’Euram sumen 34.123 pisos turístics, amb una mitjana d’ocupació del 52%, un preu mig de 83,5€/nit i uns ingressos mensuals estimats pel propietari de 1.077€. Altres ciutats importants de l’Estat espanyol inclouen Madrid (amb 14.125 lloguers actius a 23 de novembre), situant-se lleugerament per sota Barcelona en nombre d’establiments i preu mig. En general, el preu acostuma a ser també lleugerament inferior (77,5€/nit) però amb més ocupació (65%), assolint uns ingressos mensuals de 1.284,38€ per propietari.

 

Comparativa amb les principals ciutats europees

Si es tenen en compte altres capitals europees, es veu com Londres i París són, de llarg, les ciutats amb més oferta de pisos turístics, amb un total de 55.439 i 44.242 pisos respectivament. En tercer lloc hi ha Roma amb 25.302 pisos disponibles a 23 de novembre de 2017, els quals generen uns ingressos d’uns 2.015 euros mensuals pels propietaris (a un preu mig de 100€/nit i una taxa d’ocupació prou alta, del 80%). En quart lloc ja vindria Barcelona amb 19.391 pisos (un 9,3% del total de les principals ciutats europees). Així, sumant les capitals de l’Euram (28.181 pisos), es constata que un 13,6% dels pisos ofertats a les principals ciutats europees (207.436) corresponen a ciutats de l’Euram.

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.