Les pernoctacions en allotjaments turístics a l’Euram suposen el 23,8% de l’Estat espanyol


Les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs) a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) superen els 1,3 milions, un 23,8% respecte el total de l’Estat espanyol, segons la darrera dada disponible de novembre de 2016 de l’Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.

Pel que fa als apartaments turístics, s’observa com Canàries és el destí preferit, amb més de 2,7 milions de pernoctacions. La segueixen Andalusia amb 499.228 pernoctacions, el País Valencià amb 428.389 i Catalunya amb 150.466. L’Euram suposa un 14,8% del total de pernoctacions en apartaments turístics de l’Estat espanyol. Si es diferencia entre residents a l’Estat espanyol i a l’estranger, els percentatges són del 28,1% i el 12,4% respectivament.

apartaments-turistics-copiaEl País Valencià és el destí preferit en càmpings amb 480.422 pernoctacions. El segon lloc l’ocupa Andalusia, amb 169.096  i tot seguit Catalunya, amb 118.661. L’Euram concentra un 62,6% del total de pernoctacions en càmpings de l’Estat espanyol. Si es diferencia entre residents a l’Estat espanyol i residents a l’estranger, els percentatges són del 54,0% i el 65,7% respectivament.

campings-copia

Castella i Lleó és el destí preferit en relació als allotjaments de turisme rural amb 94.872 nits amb pernoctació registrada. Catalunya ocupa el segon lloc amb 48.641 pernoctacions seguida d’Andalusia amb 44.951. L’Euram suposa un 18,7% del total de pernoctacions en allotjaments de turisme rural al conjunt de l’Estat espanyol. Si es diferencia entre residents a l’Estat espanyol i residents a l’estranger, els percentatges són del 17,9% i el 22,2% respectivament.

turisme-rural-copia

Finalment, Catalunya és el destí preferit en relació als albergs, amb 40.664 pernoctacions. El segon lloc l’ocupa el País Valencià amb 13.370, seguit del País Basc amb 12.738. L’Euram suposa un 54,3% del total de pernoctacions en albergs al conjunt de l’Estat espanyol. Si es diferencia entre residents a l’Estat espanyol i residents a l’estranger, els percentatges són del 40,2% i el 81,5% respectivament.

albergs-copia

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.