L’Euram concentra el 33% de les instal·lacions logístiques del territori espanyol


Logística, pols entre Barcelona i Madrid

El darrer 2015, Barcelona es va posicionar com la primera ciutat de l’Estat espanyol en superfície contractada per activitats logístiques. En concret, es van contractar 549,9 milers de m2, xifra molt superior als 322,3 contractats a Madrid. Aquesta última ha atret inversions més relacionades amb el comerç (locals comercials) i oficines.

Malgrat la manca d’infraestructures importants com ara el Corredor Mediterrani, Barcelona es posiciona com un centre rellevant quant a activitat logística. Darrerament s’ha experimentat un augment del cost del lloguer i compra d’espais destinats a aquest tipus d’activitat. Per exemple, el lloguer ha passat de 3,3€/m2 el 2013 fins a 5,6€/m2 el 2015. L’evolució a Madrid no ha estat tan pronunciada. Així mateix, el preu de compra també ha sofert un increment molt important.

 

Bcn_Madrid

Font: Aguirre Newman i Forcadell (article publicat al diari Ara)

 

Logística a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

Deixant de banda la comparativa entre Barcelona i Madrid, s’observa com l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) és un pol logístic important al sí de l’Estat espanyol. Té un 33% de les instal·lacions logístiques del territori espanyol amb 24,3 milions de m2. A més, la intensitat d’ús d’aquestes instal·lacions és major que la mitjana espanyola. Catalunya presenta una ràtio més elevada d’intensitat logística amb 560m2/PIB per càpita. La mitjana de l’Estat espanyol se situa en 181,95 m2/PIB.

Intensitat logistica copy

Un estudi de l’Online Business School (OBS) situa Catalunya com el territori amb més centres de transports i logístics de l’Estat espanyol, amb 8 instal·lacions d’aquest tipus. Ni el País Valencià ni les Illes Balears demostren tenir-ne cap a dia d’avui, tot i que se n’han projectat 10 per al primer. Amb tot, l’Euram concentra aproximadament un 23% dels centres logístics i de transport de l’Estat espanyol.

 

Centres logistics copy

Finalment, s’observa com l’Euroregió de l’Arc Mediterrani concentra una bona part de les empreses de l’Estat dedicades al transport i emmagatzematge. La Catalunya Nord sembla concentrar el major nombre d’empreses (600 empreses dedicades al transport terrestre). No obstant, cal ser prudent a l’analitzar aquesta dada, doncs prové d’una font diferent (CCI Perpignan) a la utilitzada per la resta dels territoris (estudi d’OBS) i podria no seguir uns criteris homogenis. Sense tenir en compte les 600 empreses dedicades al transport terrestre de la Catalunya Nord, l’Euroregió de l’Arc Mediterrani concentraria un 35,3% de les empreses dedicades al transport i emmagatzematge de l’Estat Espanyol (i no un 57,9% com detalla la taula inferior). En qualsevol cas, s’observa com la gran majoria d’empreses es concentren al sector del transport terrestre (Catalunya, amb 277 empreses és el territori amb més empreses del sector) i, en el cas del marítim, el País Valencià es posiciona en segona posició amb 12 empreses després de Madrid (hi té registrades 15 empreses).

 

Num_empreses copy

En el còmput global, Catalunya és la que concentra més empreses del sector transport i emmagatzematge a l’Estat espanyol amb 546. La segueix Madrid amb 391 i el País Valencià amb 348.

 

 

 

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.