El 4,6% del tansport marítim d’Europa es concentra a l’Euram


L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) concentra un 36,9% del volum de mercaderies que es tranporten via marítima a l’Estat espanyol l’any 2015, xifra que suposa 155.469 milers de tones. Si prenem dades d’Europa,l’Euram concentra un 4,6% del volum de mercaderies que es transporten via marítima respecte els 10 països europeus amb majors xifres. En el rànquing, els Països Baixos, el Regne Unit, Espanya, Turquia i Itàlia es troben als primers llocs amb dades que no baixen dels 300.000 milers de tones. En un segon grup trobem Alemanya, França i Bèlgica, amb xifres entre els 300.000 i els 200.000 milers de tones i per sota d’aquests valors hi ha Noruega i Suècia.

Taula mercaderies copia

 

Segons dades de Eurostat, a l’any 2015, el tràfic de mercaderies de dos dels principals ports de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, València i Barcelona, prenen una notòria rellevància en el marc portuari europeu. Tenint en compte els vint principals port d’Europa, en quant a tràfic portuari, València ocupa el cinquè lloc i Barcelona el catorzé, amb percentatges del 6,2% i el 2,5% respectivament. El primer lloc l’ocupa Rotterdam amb un 15,6%.

quadre TEUS copia 2

L’altra variable a analitzar fa referència al volum de passatgers. L’Euroregió de l’Arc Mediterrani concentra un 28% del volum de passatgers que es traslladen via marítima a l’Estat espanyol l’any 2015, xifra que suposa 4.178 milers de passatgers. En relació als 10 països  europeus amb més passatgers per via marítima, el percentatge és de l’1,7%. En el rànquing, Itàlia, Grècia i Dinamarca es troben a les primeres posicions amb dades que no baixen dels 30.000 milers de passatgers. En un segon grup trobem Suècia, França, Regne Unit i Alemanya amb xifres entre els 30.000 i els 20.000 milers de passatgers i per sota d’aquests valors se situen Finlàndia, Espanya i Croàcia.

Taula passatgers copia

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.