L’Euram, molt per sota del consum energètic sostenible a Europa


L’any 2015 el mercat global fotovoltaic va aconseguir un fort creixement, a més d’un continuat augment de la competitivitat dels sistemes d’energia solar fotovoltaica, que fan que aquest mercat hagi tingut un dels desenvolupaments tecnològics més importants del panorama energètic actual. El mercat fotovoltaic global ha crescut els darrers anys al voltant del 20-25%. A finals de l’any 2015, la indústria, les aplicacions i els mercats han fet que la tecnologia arribés a instal·lar 50 gigavats (GW) de capacitat fotovoltaica addicional a tot el mon, un 25% per sobre de l’any 2014.

En el cas d’Europa, amb al voltant de 8 GW insta·lats, el mercat torna a créixer l’any 2015, després de diferents anys de decreixement, gràcies al mercat del Regne Unit amb 3,5 GW intal.lats, seguit d’Alemanya amb 1,5 GW i França amb 0,9 GW. Malgrat que l’Estat espanyol té el major potencial d’energia fotovoltaica a Europa, els números del mercat internacional contrasean notòriament amb les dades del mercat espanyol. A l’Estat espanyol l’any 2015 es van instalal·lar només 16 megavats (MW) i d’aquests, 5 es van instal·lar a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram). L’estancament que pateix l’energia fotovoltaica a l’Estat espanyol i l’Euram és principalment ocasionada per una normativa que no fomenta aquest tipus d’energia.

Font: Unión Española Fotovoltaica, UNEF

Segons les darreres dades publicades per la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, la potència fotovoltaica instal·lada a l’Euram suposa un 14,8% del total de la potència fotovoltaica instal·lada a l’Estat espanyol. Tenint en compte les dades dels darrers sis anys disponibles, els majors increments s’han produït a Madrid (un 91,4%) i a Galícia (un 60%), seguides de Catalunya (un 38,7%), el País Basc (un 36,8%), el País Valencià (un 33,7%), Canàries (un 32,8%) i les Illes Balears (un 32,2%). L’Euram en el seu conjunt creix un 35.4% en el període analitzat.

taula copiaFont: Unión Española Fotovoltaica, UNEF

En el gràfic es presenten les dades disponibles dels darrers sis anys, 2010-2015. S’observa un creixement en totes les comunitats que és molt destacat des del 2010 fins el 2013, si bé els darrers tres anys el creixement és més estable. Les majors xifres les presenten Andalusia i Castella la Manxa seguida de l’Euram, Extremadura i Múrcia.

gràficFont: Font: Unión Española Fotovoltaica, UNEF

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.