L’Euram, principal client i proveïdor d’Aragó


Aragó ha tingut una evolució de les importacions i exportacions que és notable en termes absoluts. Des d’unes importacions (exportacions) d’aproximadament 10.000 (7.250) milions d’euros l’any 1995, s’ha passat a gairebé 16.271 (12.123,5) milions el 2013. Aquesta evolució ha accentuat una saldo comercial negatiu sobretot en els darrers 2011 (-6.752 milions d’euros), 2012 (-8.353,8) i 2013 (-4.147,4).

X_M_Saldo

Font: C-intereg

 

Els territoris adjacents a Aragó són els principals clients i proveïdors, accentuant-se el comerç interregional amb Catalunya. Així, Aragó exporta 4.057,4 milions d’euros de béns i serveis cap a Catalunya i n’importa 7.293,8 milions, sent Catalunya el principal soci econòmic del territori. En segon lloc, el País Valencià en reb per valor de 1.539,4 milions mentre exporta 1.342,8 milions cap a Aragó. El País Basc és el tercer territori amb més comerç interregional amb l’Aragó.

Comerc_intraregional copy

Font: C-intereg

 

Per sectors d’activitat s’observa una certa especialització en el sector de fabricació de material de transport (exportacions per valor de 2.608,4 milions d’euros i importacions per 2.020,3 milions) i la indústria agroalimentària (exportacions de 1.317 milions i importacions per valor e 1.990,8 milions). Per altra banda, el territori té un dèficit comercial molt important pel que fa a indústries extractives, potser derivat d’una certa dependència energètica d’altres comunitats.

M_X per sector copy

 

Font: C-intereg

Si es té en compte el conjunt de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), s’observa com Andalusia (19%), la Comunitat de Madrid (18%) i Aragó (14%) són les tres comunitats autònomes on l’euroregió hi duu a terme més exportacions interregionals, mentre que tan sols un 4% de les exportacions interregionals de l’Euram van destinades al Principat d’Astúries (1%), les Canàries (1%), Cantàbria (1%) i Extremadura (1%). D’altra banda, destaquen les importacions procedents de la Comunitat de Madrid (15%), seguit novament d’Andalusia (13%) i Castella i Lleó (12%). L’Aragó es troba en quarta posició conjuntament amb el País Basc, ambdós participant amb un 11% de les importacions interterritorials de l’EURAM. Ceuta i Melilla (1%) i La Rioja (2%) són les comunitats que menys exporten a l’Euroregió.

 

X-M euram conjunt

Font: El comerç interregional de l’Euram. Observatori de l’Euram

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.