La despesa en R+D de l’Euram en relació al PIB se situa al 1,3% mentre que l’europea arriba al 2,03%


La despesa en recerca i desenvolupament (R+D) en relació al producte interior brut (PIB) a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) suposa un 1,3%, mentre que l’europea arriba al 2,03%.

Els següents mapes il·lustren les dades de despesa en R+D respecte el PIB i les de la taxa d’ocupació en els sectors d’alta tecnologia, respecte el total d’ocupació per les diferents regions europees, comparant les zones de la Mediterrània.

Mapa 1

Presenta la distribució regional de la despesa de R+D en relació al PIB per al nivell de les regions NUTS 2 a l’any 2013. Es mostren les zones de major concentració de l’activitat investigadora en color més fosc. Hi ha tres regions on el nivell d’intensitat va ser especialment pronunciat. Dues d’elles a Alemanya, Stuttgart i Braunschweig, on la despesa en R+D respecte al PIB es va elevar a 6% i a 7,33%, respectivament, a l’any 2013. No obstant això, la intensitat de recerca i desenvolupament va aconseguir el seu punt màxim a la regió belga de la província de Brabant Wallon, arribant al 11,36%.

L’activitat de recerca se centra sovint a les capitals, per exemple, a les nòrdiques de Hovedstaden, Hèlsinki-Uusimaa i Estocolm, o a les d’Alemanya i Àustria, Berlín i Viena. Hi ha també un nombre d’altres regions amb percentatges de R+D  sobre el total del PIB d’almenys el 3%, moltes de les quals tenen una tradició d’excel·lència en recerca, incloent, per exemple, la Província Vlaams-Brabant, a Bèlgica, Tübingen i Oberbayern a Alemanya, Migdia-Pirineus a França, o East Anglia, al Regne Unit.

Fora d’aquests grups, la despesa en R+D respecte al PIB és en general modesta, com en el cas de les regions occidentals i septentrionals restants de la UE i baixa en la majoria de les regions del sud i l’est de la UE. De fet, el País Basc (2,12%) a Espanya i el Piemont (2,03%) a Itàlia van ser les úniques regions del sud de la UE amb un percentatge de R+D per sobre de 2% respecte el PIB, mentre que les úniques regions orientals de la UE  per sobre de 2% van ser: les regions txeques de Jihovýchod (2,84%), Praga (2,59%) i Střední Čechy (2,15%), així com Eslovènia (2,60%, no hi ha dades regionals disponibles).

A l’Estat espanyol la taxa més elevada es va registrar com ja s’ha comentat al País Basc (2,12%). L’Euram es troba en una posició intermitja: Catalunya presenta una taxa de gairebé el 1,5%, el País Valencià un 1,04%, i les Illes Balears un 0,3%. Cal destacar el percentatge de la Catalunya Nord un 2,36%. En conjunt, la mitjana de l’Euram és de l’1,3%.

 

mapa 1

 

Mapa1. Despesa en R+D respecte el PIB, any 2013

 Font: Eurostat

Mapa 2

Presenta la distribució regional de la taxa d’ocupació en els sectors d’alta tecnologia respecte el total d’ocupació de les regions NUTS 2 a l’any 2014. Es mostren les zones de major concentració de persones treballant en sectors d’alta tecnologia en color més fosc. L’any 2014 hi havia aproximadament 8,5 milions de persones ocupades a la UE dins dels sectors d’alta tecnologia, un 3,9% del total.

L’any 2014, el major percentatge de persones que treballen en els sectors d’alta tecnologia va ser de l’11,0%, segons consta a Berkshire, Buckinghamshire i Oxfordshire, una regió amb una alta densitat d’empreses de tecnologia de la informació i comunicacions i ciències de la salud, situades a l’oest de Londres. Gairebé la totalitat de les  altres regions, amb quotes superiors a 7,5% són capitals, d’Irlanda i Àustria a l’oest, de Dinamarca, Finlàndia i Suècia al nord, de la República Txeca, Hongria i Eslovàquia a l’est i de l’Estat espanyol i al sud. L’única excepció va ser la provincia de Brabant Wallon, al sud de la capital belga.

A part de Bèlgica i el Regne Unit, els únics estats membres de la UE on les capitals no van registrar el percentatge més alt de persones que treballen en els sectors d’alta tecnologia van ser Alemanya, els Països Baixos, i  Suïssa.

A l’Estat espanyol les taxes més elevades es va registrar a Catalunya i Madrid amb valors superiors al 4,5%. L’Euram es troba en una posició intermitja: Catalunya presenta una taxa superior al 4,5%, però el País Valencià un i les Illes Balears estan per sota de l’1,5%.  La Catalunya Nord presenta un percentatge entre el 2-5-3,5%.

mapa 2

Mapa 2. Taxa d’ocupació en els sectors d’alta tecnologia respecte el total d’ocupació, any 2014

 Font: Eurostat

Finalment, és interessant mostrar les darreres dades disponibles a Eurostat sobre les 10 regions, NUTS 3, de la UE més actives en el registre de marques a l’any 2014. Les marques registrades poden ser una part essencial de la identitat dels productes i serveis. La Taula 1 proporciona informació sobre la sol·licitud i concessió de marques. Entre les 10 primeres es troba Barcelona, amb un pes del 3% del total de sol·licituds fetes a la EU i un 2,3% del total de concessions, únicament superada per París.

marques copia 2

Taula 1. Rànquing de les 10 ciutats europeas amb major nombre de sol.licituds/registre de marques, any 2014

Font: Eurostat

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.