València i Palma, l’assignatura pendent del deute municipal


El deute viu dels ajuntaments de l’Euroregio de l’Arc Mediterrani (Euram) l’any 2015 suposa el 17,54% del total del deute municipal a l’Estat espanyol. En aquest càlcul s’han tingut en compte els 20 ajuntaments amb major volum de deute en cada territori de l’Euram. El deute viu és la suma de tots els deutes a la data corresponent, en aquest cas el 2015. Els governs locals es veuen obligats a endeutar-se en el moment en el que els seus costos superen als seus ingressos.

Si ens centrem en Catalunya, s’observa que la ciutat de Barcelona presenta el major percentatge sobre el total del deute dels ajuntaments de l’Estat espanyol, amb un 2,88% del total, seguida de Reus, amb un 0,76% i de Terrassa amb un 0,62%. A la vintena posició es trova l’ajuntament de Tortosa amb un 0,15%. Al Pais Valencià, el major volum de deute es registra a la ciutat de València amb un 2,45% del total de l’Estat espanyol, seguida de Gandia amb un 0,86% i d’Alacant amb un 0,41%. En el vintè bloc es trola l’ajuntament de Mislata amb un 0,08%. A les Illes Balears, el percentatge més elevat el presenta Palma de Mallorca amb un 1,09%, seguida de Llucmajor, amb un 0,12% i Calvià, amb un 0,11%. En el número vint es troba l’ajuntament de Bunyola amb un 0,01%.

Deute viu dels ajuntaments de l’Euram. Top 20. Any 2015

Dades: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Així doncs, tenint en compte els 20 ajuntaments amb més deute de cada territori de l’Euram, el total de deute viu a l’any 2015 suposa al voltant del 18% del total del deute de tots els municipis de l’Estat espanyol. El percentatge més alt el té Catalunya, amb un 9,25%, mentre que el Pais Valencià registra un 6,37% i les Illes Balears, un 1,92%.

Dades: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Atenent a les dades dels ajuntaments de l’Euram amb el major volum de deute viu, s’observa com Barcelona és l’ajuntament amb un percentge de deute viu sobre el pressupost inferior, un 32,8% front el 96,4% de València i el 83,2% de Palma.

Percentetge del deute viu dels ajuntament sobre el pressupost. Milions d’€. Any 2015Dades: Ministeri d’Hisenda i Funció Pública

Nota metodològica

La informació estadística proporcionada per l’Observatori de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani agrega 5 territoris (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra i Catalunya Nord) de 3 països diferents. Com que cada país utilitza un servei estadístic propi, es pot experimentar alguna dificultat a l’hora d’obtenir i agregar les dades. En els casos en que algun dels 5 territoris no pugui ser incorporat, es proporcionarà una nota identificant el territori omès.