El turisme a l’Euram. La xarxa de costa


L’estudi “El turisme a l’Euram. La xarxa de costa” és el quart volum de la col·lecció “Els eixos industrials de l’Arc Mediterrani” i se centra en l’activitat turística com a motor històric de l’economia de l’Arc Mediterrani.

El turisme continua sent un dels sectors amb més importància per a les economies de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Ha mantingut les xifres durant els anys més durs de la crisi econòmica i, fins i tot, ha augmentat el nombre de visitants anuals. Segons diferents estimacions, a Catalunya el turisme representa al voltant del 12% del PIB i de l’ocupació; una mica més en el cas del País Valencià i a les Illes Balears arriba fins al 45% del PIB i al 32% de l’ocupació.

No hi ha cap dubte que el turisme és una activitat econòmica sobre la qual s’ha de parar atenció i, en aquest cas, ho fem monogràficament sobre la xarxa de costa.