L’eix Castelló-Tortosa-Tarragona


L'eix Castelló-Tortosa-TarragonaA partir del ple reconeixement de la importància de l’arc mediterrani per part de les autoritats europees (especialment pel que fa a la Xarxa Transeuropea de Transport), els responsables institucionals dels dos territoris principals d’aquest eix, Catalunya i el País Valencià, amb els dos nuclis principals vertebradors, Barcelona i València, ja col·laboren perquè aquest eix siga plenament operatiu i hi desapareguen els obstacles infraestructurals. Aquest territori, per on travessa un dels corredors de circulació de mercaderies i persones amb més importància de tot el continent, es con!gura, i així ens hi referirem en el present estudi, com l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (EURAM).

Descarrega’t el fitxer: L’eix Castelló-Tortosa-Tarragona