L’eix Girona-Perpinyà. Economia, població i infraestructures en el node de connexió amb Europa


Per a l’articulació d’una Euroregió de l’Arc Mediterrani –Euram– són especialment importants els seus eixos auxiliars. Aquelles parts del territori per on les infraestructures han de complir un paper de connexió i organització territorial que asseguri el funcionament del conjunt de l’Euram. I un d’aquests connectors és l’eix Girona–Perpinyà. Per aquest eix s’han d’estructurar els fluxos de mercaderies i de persones que asseguren la nostra connexió europea. Un altre eix auxiliar és el Castelló–Tortosa–Tarragona, per on ha de passar la doble via ferroviària d’ample europeu, per exemple. En tots dos casos, el bon funcionament del conjunt de l’economia del territori Euram, dependrà en bona mesura de que aquests eixos auxiliars funcionen. Descarrega’t el fitxer: L’eix Girona – Perpinyà