L’Euroregió de l’Arc Mediterrani: 15 anys de cooperació econòmica i empresarial


L’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa ha dedicat 15 anys a impulsar l’economia i l’empresa i a la cooperació entre els territoris que formen l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Presentem l’estudi Memòria 15 anys Euram.

Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Andorra i la Catalunya Nord formen el nucli central d’una regió econòmica del sud d’Europa que concentra el 40% de les exportacions i de la producció industrial que es generen anualment a l’Estat espanyol.

Seguint el model d’unes altres entitats de cooperació regional a Europa, al Bàltic, als territoris que hi ha a les fronteres d’Alemanya i Holanda, a les regions del Danubi, les euroregions van esdevenint cada vegada més les entitats de gestió més adequades per abordar la política econòmica i especialment d’infraestructures a la Unió Europea. Europa es va convertint, cada dia més, en una entitat de regions unides segons els criteris de la cooperació i definides pels fluxos de la mobilitat, la població i els intercanvis comercials.