Sèrie “Documents de l’EURAM”


Les relacions comercials a l’eix mediterrani.
Una síntesi de l’informe fet per la CAM, Ibercaja, Sa Nostra, la Caixa i Caixa Catalunya.

El cost de la insularitat balear.
Miquel Payeras

Transports per carretera i fluxos interregionals. El paper de l’eix mediterrani.
Josep V. Boira i Maiques

Les fires comercials a l’eix mediterrani: balanç actual i perspectives.
Antoni Durà i Pilar Riera

La producció i la transformació agràries a l’eix mediterrani.
Jordi Peix i Massip

Les euroregions. La cooperació regional a Europa. Acords interregionals, euroregions i la nova política de cohesió territorial.
Josep V. Boira i Maiques