Et recomanem


The Book Sector in Europe: Facts and Figures – 2017

24-03-2017

La Federation of European Publishers presenta en The Book Sector in Europe: Facts and Figures – 2017 dades de la industria editorial a nivell europeu.

Seguir llegint »

Comercio interior del libro en España 2015

24-03-2017

La Federación de Gremios de Editores de España presenta l’informe Comercio interior del libro en España 2015 elaborat per l’empresa Conecta Research & Consulting. Aquesta edició de l’estudi recull les dades d’edició i facturació de les empreses editorials privades i agremiades … Continua

Seguir llegint »

Fiscal devolution – some comparative examples

16-03-2017

El centre d’informació del Parlament Escocès (SPICe) presenta “Fiscal devolution – some comparative examples“, un estudi comparatiu sobre les devolucions fiscals a diferents regions i països del món (majoritàriament europeus).

Seguir llegint »

The role of fiscal transfers for regional economic convergence in Europe

16-03-2017

Aquest treball posa de manifest el paper de les transferències fiscals netes a les llars i dels fons estructurals de la Unió Europea per a la convergència en la producció per càpita de les diferents regions europees (dades de l’any … Continua

Seguir llegint »

Los transportes y las infraestructuras. Informe anual 2015

26-02-2017

El Ministerio de Fomento, presenta l’informe Los transportes y las infraestructuras. Informe anual 2015, on es realitza una tasca d’anàlisi dels aspectes tècnics, econòmics i normatius, tant en l` àmbit nacional com en l’internacional del sector de les infraestructures.  

Seguir llegint »

Infrastructure in the EU: Developments and Impact on Growth

26-02-2017

La Unió Europea en el document, Infrastructure in the EU: Developments and Impact on Growth,  analitza l’impacte macroeconòmic de les infraestructures, centrant-se en el transport terrestre i l’energia. També avalua els patrons d’inversió en infraestructures en els estats membres, abans i … Continua

Seguir llegint »

Employment effects of reduced non-wage labour costs

17-02-2017

Eurofond publica “Employment effects of reduced non-wage labour costs”, un estudi que analitza l’efectivitat dels incentius que tenen els agents que contracten (ex: empreses) en la generació tendències positives al mercat de treball. El treball es basa subsancialment en impostos i … Continua

Seguir llegint »

Income inequality in Europe. Analysis of recent trends at the regional level

17-02-2017

Els autors Raul Ramos i Vicente Royuela analitzen “Income inequality in Europe. Analysis of recent trends at the regional level”, un working paper de l’IREA i de l’AQR que presenta el següent abstract: Abstract The evolution of income inequality is becoming … Continua

Seguir llegint »

El Finançament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2015

12-02-2017

La Generalitat de Catalunya, publica l’estudi El Finançament de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació per part de la Generalitat de Catalunya l’any 2015. La recerca que es fa a Catalunya es finança des de diferents sectors: administracions (de l’Estat, … Continua

Seguir llegint »

Informe COTEC 2016: Innovación en España

12-02-2017

La Fundación Cotec, presenta el Informe COTEC 2016: Innovación en España. L’Informe reflecteix des de l’any 1996 la situació dela R+D+I a Espanya. Recull a més dels principals indicadors sobre la matèria -nacionals, autonòmics i comparatives internacionals- ofereix la opinió d’un … Continua

Seguir llegint »