Et recomanem


The Europe 2020 Competitiveness Report

22-04-2017

El World Economic Forum estudia la competitivitat europea des de fa més de tres dècades. Entre el 2002 i el 2010, el Forum va emprendre el Lisbon Review series, que analitza el cumpliment  de l’agenda competitiva que s’ha posat Europa … Continua

Seguir llegint »

European Innovation Scoreboard 2016

21-04-2017

L’European Innovation Scoreboard 2016 avalua els resultats d’innovació dels estats membres de la UE i estats competidors a nivell internacional. Els seus 25 indicadors donen una anàlisi detallada de les fortaleses i debilitats dels Estats membres. Estudia els efectes dels diferents … Continua

Seguir llegint »

World Trade Statistical Review. 2016

17-04-2017

La World Trade Organization publica el World Trade Statistical Review. 2016, on s’ofereix una anàlisi detallada del comerç mundial per el període 2004-2015.

Seguir llegint »

DG Trade Statistical Guide. June 2016

17-04-2017

El document DG Trade Statistical Guide. June 2016 publicat per la Comissió Europea, presenta dades de comerç exterior del països de Unió Europea per el període 2005-2015.

Seguir llegint »

BREXIT. L’exposició de les comunitats autònomes a l’economia britànica

30-03-2017

C-intereg presenta “L’exposició de les comunitats autònomes a l’economia britànica”, un estudi publicat el darrer Juliol de 2016 amb dades dels principals fluxes i intercanvis comercials, de turisme, fluxes migratoris o distribució territorial de la inversió entre Espanya i el … Continua

Seguir llegint »

Informe Trimestral sobre el comerç internacional i interregional a Espanya

30-03-2017

“L’Informe Trimestral sobre el comerç internacional i interregional a Espanya” és un document trimestral que pepara C-intereg, amb les darreres dades estadístiques en aquest cas del comerç intern i internacional (amb especial interès al d’Estats Units) dels diferents territoris de l’Estat … Continua

Seguir llegint »

The Book Sector in Europe: Facts and Figures – 2017

24-03-2017

La Federation of European Publishers presenta en The Book Sector in Europe: Facts and Figures – 2017 dades de la indústria editorial a abast europeu.

Seguir llegint »

Comercio interior del libro en España 2015

24-03-2017

La Federación de Gremios de Editores de España presenta l’informe Comercio interior del libro en España 2015 elaborat per l’empresa Conecta Research & Consulting. Aquesta edició de l’estudi recull les dades d’edició i facturació de les empreses editorials privades i agremiades … Continua

Seguir llegint »

Fiscal devolution – some comparative examples

16-03-2017

El centre d’informació del Parlament Escocès (SPICe) presenta “Fiscal devolution – some comparative examples“, un estudi comparatiu sobre les devolucions fiscals a diferents regions i països del món (majoritàriament europeus).

Seguir llegint »

The role of fiscal transfers for regional economic convergence in Europe

16-03-2017

Aquest treball posa de manifest el paper de les transferències fiscals netes a les llars i dels fons estructurals de la Unió Europea per a la convergència en la producció per càpita de les diferents regions europees (dades de l’any … Continua

Seguir llegint »