Anàlisi de l’impacte dels habitatges d’ús turístic a Madrid


25/11/2017

L’Ajuntament de Madrid ha realitzat l’estudi “Anàlisi de l’impacte dels habitatges d’ús turístic a Madrid“, amb la finalitat de poder obtenir conclusions de cara a obrir un debat de regulació dels propis pisos, molts d’ells ilegals a hores d’ara. L’estudi quantifica els diferents habitatges d’ús turístic al centre de Madrid, i resumeix alguns dels impactes més evidents (efectes en el mercat immobiliàri, impacte social-demogràfic o la pròpia convivència veïnal, entre d’altres).