Comercio interior del libro en España 2015


24/03/2017

La Federación de Gremios de Editores de España presenta l’informe Comercio interior del libro en España 2015 elaborat per l’empresa Conecta Research & Consulting.

Aquesta edició de l’estudi recull les dades d’edició i facturació de les empreses editorials privades i agremiades a Espanya, referides a l’exercici econòmic de 2015. En el mateix es tracta de reflectir la situació actual del mercat editorial i l’evolució i tendències dels principals indicadors del sector.