El camí cap el 2020: Què lidera la indústria global de l’automoció


03/07/2017

McKinsey&Company publica El camí cap el 2020: Què lidera la indústria global de l’automoció un anàlisi de cap a on va la indústria de l’automoció a partir de moltes entrevistes amb alts directius de la indústria. Els principals reptes del sector son, segons l’estudi: la pressió en una estructura de costos ja molt complexa, mercats divergents (l’entrada de Xina com a competidor global), una demanda tecnològica cada vegada més avançada i la innovació del sector (afegir valor més enllà del transport).