La indústria de l’automoció a Europa. Situació econòmica i desafiaments claus