L’índex de competitivitat regional de la Unió Europea. 2016


02/06/2017

The EU Regional Competitiveness index 2016” és un estudi de la competitivitat regional (NUTS1) de la Unió Europea. Es tracta d’un estudi que s’actualitza cada tres anys. La nova edició de 2016 mostra el continu enfortiment de les capitals i altres regions d’àrees metropolitanes. Sembla que en regions al nord-oest de la UE, el fet d’estar aprop d’aquests pols econòmics faci augmentar la competitivitat. No obstant, en els països de l’est i el, no sembla que estar apropr de les capitals tingui cap efecte.