Et recomanem


Presentacions sectorials. Sector tèxtil i confecció. Abril 2017

12-07-2017

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, presenta l’informe Presentacions sectorials. Sector tèxtil i confecció. Abril 2017 on es presenten dades generals del sector tèxtil i de la confecció a l’Estat espanyol.  

Seguir llegint »

El camí cap el 2020: Què lidera la indústria global de l’automoció

03-07-2017

McKinsey&Company publica El camí cap el 2020: Què lidera la indústria global de l’automoció un anàlisi de cap a on va la indústria de l’automoció a partir de moltes entrevistes amb alts directius de la indústria. Els principals reptes del sector … Continua

Seguir llegint »

La indústria de l’automoció a Europa. Situació econòmica i desafiaments claus

03-07-2017

La European Automobile Manufacturers Association ha publicat The Automobile Industry. The Pocket Guide 2017-2018, una publicació anual on es presenten estadístiques de producció, d’ocupació o de matriculacions entre d’altres.

Seguir llegint »

Informe sobre la participació dels ens locals de Catalunya en els tributs de l’Estat: anàlisi del model i propostes de millora

28-06-2017

La Federació de Municipis de Catalunya, FMC, presenta l’Informe sobre la participació dels ens locals de Catalunya en els tributs de l’Estat: anàlisi del model i propostes de millora, on els objectius son: a. Analitzar la participació dels ens locals … Continua

Seguir llegint »

Els nous reptes del sector públic local després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’ Administració Local

28-06-2017

L’article, Els nous reptes del sector públic local després de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’ Administració Local, de  Ángel Algarra y Óscar Romera, analiza els efectes de la modificació del principi d’estabilitat … Continua

Seguir llegint »

Informe trimestral sobre el comerç internacional i interregional a España. Abril 2017

13-06-2017

C-Intereg, presenta l’ Informe Trimestral sobre el comerç internacional i interregional a Espanya, abril 2017. En aquest informe s’analitza breument l’evolució d’una col.lecció novedosa d’indicadors regionals relatius al comerç interior de les Comunitats Autònomes de l’Estat espanyol, que poden comparar-se … Continua

Seguir llegint »

Estadístiques del comerç internacional. 2015

13-06-2017

L’ Organització Mundial del Comerç presenta l’informe Estadístiques del comerç internacional. 2015 en la que es presenta un panorama general del comerç mundial. Es proporcionen dades de 2014 sobre el comerç de mercaderies i de serveis comercials, així com del comerç en les cadenes … Continua

Seguir llegint »

Cooperació territorial a Europa. Una perspectiva històrica

04-06-2017

L’Interreg, instrument de la Unió Europea per promocionar la cooperació inter-territorial, ha desenvolupat el projecte Cooperació territorial a Europa. Una perspectiva històrica, una publicació que repassa les polítiques de cooperació interterritorials que, a la Unió Europea, semblen ser encara molt recents (l’estudi les considera … Continua

Seguir llegint »

L’índex de competitivitat regional de la Unió Europea. 2016

02-06-2017

“The EU Regional Competitiveness index 2016” és un estudi de la competitivitat regional (NUTS1) de la Unió Europea. Es tracta d’un estudi que s’actualitza cada tres anys. La nova edició de 2016 mostra el continu enfortiment de les capitals i altres … Continua

Seguir llegint »

Indicadors d’energia, transport i mediambient. Edició 2016

29-05-2017

Eurostat publica l’informe Indicadors d’energia, transport i mediambient. Edició 2016 , on es presenta un recull de dades referents a energia, transport i mediambient a nivell Europeu.

Seguir llegint »