Presentacions sectorials. Sector tèxtil i confecció. Abril 2017