Realitat Augmentada a l’Estat espanyol. Estadístiques bàsiques.