Taxes diferenciades en infraestructures portuàries per promoure un transport marítim sostenible


10/11/2017

La Commissió Europea ha fet públic l’estudi “Study on differentiated port infrastructure charges to promote environmentally friendly maritime transport activities and sustainable transportation“, del darrer Juny 2017. L’estudi té per objectiu actualitzar la informació sobre pràctiques existents en temes relacionats amb un transport marítim sostenible i preocupat pel medi ambient. Fa un anàlisi dels costos i beneficis d’aquesta temàtica, tot identificant un codi de bones pràctiques. Finalment, exposa una guia i recomanacions per l’aplicació, de manera voluntària, de taxes ambientals pels ports europeus.