“El 56% de les empreses de calçat fa servir algun tipus de material reciclat”


25/10/2017 | Federació d'Industrials del Calçat d'Alacant (FEPICA) i Associació Valenciana d'Empresaris del Calçat

El sector del calçat i el cuir preveu un escenari nou al qual s’ha d’adaptar per mantenir la seva competitivitat: la indústria 4.0, la innovació vinculada al reciclatge de materials i l’economia circular. Per anticipar-se a la situació, la Federació d’Industrials del Calçat d’Alacant (FEPICA) i l’Associació Valenciana d’Empresaris del Calçat (AVECAL) han elaborat el manual “Ecoinnovació en el calçat. Caminant cap al 2020”, amb l’objectiu d’adaptar els seus processos a la transformació digital i a les noves línies que marcaran el futur més immediat. L’informe compta amb el finançament de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Entre les iniciatives per flexibilitzar els processos de producció i donar resposta a les necessitats del mercat, es proposa aprofundir en l’anàlisi de dades per elaborar productes a mida, exclusius, de qualitat i a un preu competitiu. Així mateix, es proposa incorporar estratègies d’innovació orientades a la sostenibilitat, amb matèries primeres que representin un menor impacte per al medi ambient i que es tingui en compte aquest concepte durant tot el procés productiu.

Economitzar l’energia és un altre dels aspectes en què s’incideix: reduir la matèria primera, utilitzar productes renovables i que la major part possible de la matèria es pugui recuperar i tornar a utilitzar en qualsevol altre procés productiu.

La presidenta de AVECAL, Marián Cano, ha assenyalat que “aquest document servirà a les empreses perquè puguin emplaçar millor les seves estratègies i adaptar-se als canvis i tendències que s’imposaran els propers anys”. Cano destaca la trascendència de la transformació digital i el seu impacte en la competitivitat dels models de negoci.

Una anàlisi de tendències
Les principals conclusions de l’anàlisi de tendències del sector indica que el 56% de les empreses de calçat fa servir algun tipus de material reciclat durant el procés de producció o l’activitat empresarial, enfront del 44% de companyies que no utilitza mai aquest tipus de material.

D’altra banda, només el 25% de les empreses coneix la terminologia d’ecoinnovació i economia circular, mentre que el percentatge ascendeix al 50% en el cas de la indústria 4.0.

La venda en línia sí que està una mica més estesa, ja que el 60% de les empreses disposa de sistema de venda via web i més de la meitat no realitza cap tipus de monitorització d’energia. A més, només una tercera part de les empreses recicla sempre les deixalles de la seva fàbrica, el 44% mai empra materials reciclats i el 20% fa servir energies renovables.