“A la ciutat els taxis tendiran a ser substituits per vehicles de lloguer”


06/07/2017 | Andreu Ulied, enginyer en Camins, canals i ports i director de Mcrit

– Com ha de ser un model de transport urbà i interurbà més eficient que millori la competitivitat del sistema productiu i la integració social?

Ha de tendir a reduir els costos de la mobilitat per a les empreses i per a les persones, tenint en compte les anomenades externalitats socials i ambientals. En aquest sentit, els plans de mobilitat urbana a Europa tendeixen d’una forma creixent a afavorir les relacions socials de proximitat ampliant l’espai públic, on té prioritat el vianant, i a millorar la salut pública reduïnt la contaminació i el soroll produït pel trànsit de vehicles. De fet, els costos socials i ambientals deixen de ser externalitats per passar a ser considerats com a costos i beneficis que directament afecten la competitivitat de la ciutat i el territori.

– Quina evolució immediata augura al vehicle compartit? Té sentit apuntar-lo com un aspecte clau en una mobilitat més sostenible, tant urbana com interurbana?

Té molt interès a l’àmbit interurbà. A l’àmbit urbà els taxis tendiran a ser substituits per vehicles de lloguer -patinets, bicis, motos, cotxes, furgonetes… accessibles des del mateix carrer –vehicles de menor tamany, elèctrics i cada dia més segurs i amb major intel·ligència i autonomia– que hauran de limitar-se per tal de poder seguir reduïnt l’espai públic destinat a la mobilitat motoritzada. El transport públic haurà de tendir a una major flexibilitat i personalització en entorns de baixa demanda. De fet, la diferència entre transport públic i privat, col·lectiu i individual, tendirà a esvaïr-se.

– Les ciutats grans i mitjanes avui estan dimensionant el transport públic per tal que no calgui tenir cotxe a l’entorn urbà?

A les ciutats europees la millora del transport públic ha estat important i seguirà millorant en capacitat i qualitat. La majoria de ciutats pretenen disminuir els viatges motoritzats a dues terceres part dels viatges actuals, esperant que augmentin també els viatges a peu i en bicicleta. A les ciutats turístiques el dimensionament dels espais públics i del transport comporta desafiaments singulars en moments determinats.

– Es pot avançar una data sobre quan el cotxe elèctric tindrà una introducció massiva a la ciutat?

Ja no és un problema tècnic, podria ser en pocs anys, cap el 2025, depenent de la regulació del mercat del transport. Però resulta dificil imposar políticament per exemple que els vehicles més vells –i més contaminants– deixin de circular quan la mesura afectaria sobretot a persones de menor renda, i al mercat de segona ma. Mesures positives, com ara l’eliminació de l’IVA per a vehicles elèctrics, l’aparcament gratuit, reduccions en l’impost de circulació, entre d’altres, podrien afavorir la més ràpida introducció. Però encara avui es compren vehicles dièsel. En el pitjor escenari, no imagino altres vehicles diferents dels no contaminants i silenciosos cap el 2035.

 

 

 

 

 

 

One Response to ““A la ciutat els taxis tendiran a ser substituits per vehicles de lloguer””

  1. EllDilt

    Cialis 10 Mg Medicament Buy Propranolol Uk canadian cialis Is Amoxicillin An Acid Or Base Cialis Come Usarlo Canadian Pharmacy Online Express


Sobre l'autor

Andreu Ulied, doctor enginyer en Camins, canals i ports per la Universitat Politècnica de Catalunya i director de l'empresa Mcrit.