“Al País Valencià hi ha una clara orientació cap a la recuperació dels drets socials”


22/02/2017 | Paco Molina, secretari general de CCOO al País Valencià

Paco Molina intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València.

Paco Molina

– Quina és la situació del mercat de l’ocupació al País Valencià?

– En el quart trimestre de 2016, segons les dades de l’EPA, al País Valencià 467.400 persones es trobaven en situació d’atur. La taxa se situa en el 19,15%, tornant a superar la del conjunt de l’Estat que està en el 18,63%. La temporalitat també segueix sent molt elevada (27,5%) i creix el percentatge de contractes a temps parcial, que és d’un 19,8%, quan la gran majoria, el 60,5%, desitjaria treballar a temps complet.

La millora de l’ocupació segueix depenent de l’època de l’any i està sent a costa de la qualitat de l’ocupació. Ens preocupa especialment que la taxa de cobertura per atur no abaste ni la meitat (46,26%) i que s’haja incrementat el percentatge de persones aturades de llarga durada, la qual cosa implica una cronificació de l’atur.

La feminització de la pobresa laboral es manté durant tots els trimestres, la diferència en aquest últim és de quatre punts: homes 17,49% i dones 21,02%. Entre la joventut menor de 25 anys arriba al 46,16%, la qual cosa significa un increment important respecte al trimestre anterior que era del 42,9%.

Aquestes dades evidencien la debilitat estructural del nostre mercat de treball: basat en la precarietat contractual, amb una vertiginosa rotació, en el qual es consolida la pobresa laboral i el repartiment de contractes precaris.

– Quines accions polítiques s’haurien d’emprendre per estabilitzar-lo i garantir una durabilitat de l’ocupació?

– La primera és derogar la reforma laboral, que tant mal està fent als drets laborals, i tractar de revertir el seu impacte. Alhora, cal seguir reforçant la negociació col·lectiva, sobretot la sectorial, que és a la que més treballadors i treballadores cobreix.

Per superar aquest model de creixement precari és imprescindible recuperar poder adquisitiu, mitjançant increments salarials que se situen per sobre de la inflació, així com posar en marxa mesures que possibiliten la qualificació, tant de les persones que estan en actiu, com de les aturades.

– Els drets socials i sindicals s’han revertit?

Al País Valencià hi ha una clara orientació cap a la recuperació dels drets socials, que es concreta en l’eliminació del copagament i en mesures d’atenció a col·lectius d’especial vulnerabilitat. El problema és que una etapa de malbaratament i d’endeutament en grans esdeveniments, seguida de set anys d’austeritat suïcida, han deixat un panorama desolador. Per tant, les dificultats econòmiques fan més difícil proveir les polítiques socials.

Els drets sindicals estan més lluny de restituir-se. Seguim tenint sindicalistes a l’espera de ser jutjats en processos relacionats amb l’exercici de vaga, en una clara mostra que el camí escollit és el del càstig i la repressió de la protesta. En el cas del Govern valencià, sembla que en la futura llei de la funció pública es preveurà la reversió d’algunes retallades.

– En quina part de la població es pot dir que al País Valencià hi ha un autèntic risc d’exclusió social?

 – El 30% està en el llindar de la pobresa, la qual cosa ens porta a parlar de “pobresa estructural”. Tot i treballar, atesa la precarietat instal·lada en el mercat laboral, no s’està exempt de patir situacions de vulnerabilitat.

En aquest sentit, considerem que la futura llei d’inclusió social representarà un avanç, ja que implementarà les rendes del treball. Veiem una intencionalitat clara del Govern valencià a rescatar les persones i reconstruir una societat més cohesionada. Ens queda pendent, no obstant això, la instauració d’una prestació que done cobertura als qui no disposen d’uns ingressos mínims. Una ILP que els sindicats hem presentat en el Congrés, avalada per més de 700.000 signatures.


Sobre l'autor

Paco Molina, secretari general de Comissions Obreres al País Valencià.