“Per arribar a resultats a Algèria cal paciència, presència i perseverança”


13/09/2017 | Lali Biosca, sòcia fundadora de la consultora Bidaia Internacional

– Què cal que sàpiguen les pimes de l’Euram avui per fer negocis amb Algèria?

Fer negocis a Algèria no és fàcil. Malgrat les oportunitats de negoci facilitades pels recursos públics disponibles i per les polítiques d’impuls al sector privat i al desenvolupament industrial, cal tenir present que per arribar a resultats positius l’empresari haurà de basar la seva actuació en les anomenades 3 P: paciència, presència i perseverança.

L’emprenedor que vulgui introduir-se al mercat algerià hi trobarà empatia envers Catalunya i admiració envers Barcelona. Paral·lelament, però, a aquesta bona rebuda haurà de fer front a un sistema encara profundament jerarquitzat, centralitzat i burocràtic. Trobar un col·laborador adient en un teixit empresarial en procés de transformació requereix dedicar temps i coneixement de les característiques de la societat algeriana. En aquest context l’aportació del “saber fer” del teixit empresarial català tradicional és un factor d’importància creixent.

Malgrat tot, Algèria, tan a prop i tan lluny encara, és un país ple d’oportunitats.

– Quin és el model econòmic del país?

 Prenc l’explicació que en fa l’Agència Nacional per al Desenvolupament de la Inversió d’Algèria:

“Algèria ha adoptat un nou model de creixement econòmic basat en una dinàmica de desenvolupament i de posar en valor inversions i empreses, un nou model de finançament de l’economia basat principalment en els recursos del mercat i de les diferents formes d’estalvis disponibles.

Aquest model es basa fonamentalment en la consolidació del desenvolupament de sectors prioritaris com ara la indústria, l’agricultura, el turisme, les energies renovables i una economia de serveis de suport al desenvolupament de les TIC i de la recerca i del desenvolupament.

Té com a objectiu la diversificació i la competitivitat de l’economia orientada a la substitució d’importacions i l’augment de les exportacions, amb vista a reduir gradualment la dependència dels hidrocarburs i la despesa pública. Tot plegat, garantint l’assoliment dels objectius de creixement i desenvolupament d’una economia emergent”.

– Hi pot haver oportunitats de negoci per a Catalunya a Algèria?

Malgrat la proximitat geogràfica entre Catalunya i Algèria (Barcelona està a menys d’una hora de vol d’Alger), Algèria continua sent un mercat poc explorat.

Amb una superfície 75 vegades més gran que Catalunya, Algèria és el 9è país més gran del món. La seva població, 40,4 milions d’habitants, es concentra majoritàriament a la franja mediterrània, entorn de les àrees metropolitanes d’Alger i Oran i en un teixit urbà de més de 30 ciutats d’entre 100.000 i 300.000 habitants, en predomini de població jove, on un 30% és menor de 19 anys.

Des de l’any 2001 l’Estat ha dut a terme Plans Quinquennals de Desenvolupament i Inversions que s’han centrat prioritàriament a fomentar l’habitatge i la creació d’infraestructures necessàries pel desenvolupament econòmic i social. El PIB per càpita és de 3105 € (un 25% superior al de Marroc). Els costos de producció, energia i salaris són molt competitius.


Sobre l'autor

Lali Biosca, sòcia fundadora de la consultora Bidaia Internacional.