“A les Balears, el 85% dels nous contractes laborals són temporals”


04/10/2017 | Miquel Gelabert, secretari general de l'STEI Intersindical

– Què caracteritza avui la situació del mercat del treball a les Illes Balears?

L’agost de 2017 s’han registrat 41.876 nous contractes a les Illes Balears, 2.061 més que l’any anterior i que representa un increment del 5,2% repartit a totes les illes. El 85% dels nous contractes són temporals. Quant a sectors, creix la construcció i baixen l’agricultura, la indústria, l’hostaleria i el comerç.

El nombre d’aturats va ser de 40.351 persones, xifra que representa un descens de 5.813 persones (-12,6%) respecte l’agost de 2016. Des d’una perspectiva intermensual, l’atur experimenta un increment de 1.197 persones.

– El turisme segueix sent el motor de l’ocupació de l’economia balear?

Així és. En aquest sector s’estan aplicant polítiques de sostenibilitat i de control de l’oferta, sobretot pel que fa al lloguer de paquets de vacances. L’impost turístic segueix amb l’oposició de l’empresariat hoteler i està en vigor la recent modificació de la Llei de turisme de les Illes Balears. Moviments ecologistes i socials ja diuen prou a la massificació turística i al turisme de gatera. També s’ha negociat un conveni d’hostaleria que contempla pujades del 17% dels salaris en quatre anys. Això ha provocat una fractura en patronals sectorials lligades a l’hostaleria.

– Es pot destacar algun altre sector?

La construcció és el que més ocupació genera després del turisme. En termes interanuals, la contractació en aquest sector creix. Mentre, en termes intermensuals d’agost 2017, el que més creix és l’agricultura, degut a l’època de collites de cereals, fruits secs i raïm.

– Quina acció es reclama des del sindicat per mitigar l’atur?

Cal apostar per la diversificació econòmica i sempre des de la sostenibilitat. Un dels sectors a potenciar és l’industrial basat en la petita i mitjana empresa. S’ha d’apostar també per la qualitat de la contractació contra la quantitat. En tots els sectors productius i de serveis cal fomentar la qualitat i això passa per la formació acadèmica i professional de treballadors i treballadores.

– Molts treballadors majors de 45 anys veuen com ja no tenen cabuda al mercat del treball a l’Estat espanyol. Com es valora aquesta situació?

Valorar l’experiència és un criteri de qualitat de l’ocupació. Però en un context de baixa qualitat laboral l’experiència es converteix en una trava. L’edat no hauria de ser un problema a l’hora de la contractació, perquè aboca col·lectius concrets a la frustració laboral i social. Cal fer polítiques actives d’ocupació per a aquesta franja d’edat.

Sobre l'autor

Miquel Gelabert, secretari general de l'STEI Intersindical.