“Des de Catalunya reclamem la transferència directa dels fons de la Política Agrària Comuna que ens corresponen”


26/01/2017 | Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

La consellera Meritxell Serret intervé a la Jornada internacional L’hora de les decisions, que se celebra el 2 de març de 2017 al Palau de Congressos de València.

Meritxell Serret– Quines necessitats té avui el sector agroalimentari a Catalunya?

Des de l’administració tenim l’obligació d’impulsar polítiques que ajudin a organitzar el sector per fer front als reptes dels pròxims anys i d’elaborar les lleis necessàries per aconseguir-ho, adaptades al nostre sector i a la seves particularitats i objectius. Per això reclamem la transferència directa dels fons de la Política Agrària Comuna (PAC) que ens corresponen, el sobre català, per poder dissenyar un model propi que permeti una millor gestió dels ajuts, adaptats a la realitat agrària de Catalunya. Actualment, una de les línies de foment del sector és la PAC i per això –si el que busquem és la màxima eficiència del diner públic és necessari– cal ajustar bé el seu destí perquè s’aconsegueixin els objectius desitjats.

– És satisfactòria la interlocució amb el govern central a aquests efectes?

Ens trobem davant un govern central que impulsa polítiques “renacionalitzadores”, amb el que això comporta: pèrdua de recursos per al nostre sector. Sense anar més lluny, el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014-2020 ha patit una retallada de 173M€ i, per tant, ha deixat de tenir més de 20M€ anuals. Malgrat aquesta conjuntura, el primer any de legislatura hem mantingut les línies d’ajut i de suport al sector previstes al PDR, prioritzant, com estava compromès, el suport als joves, a la modernització de les explotacions, a les activitats respectuoses amb el medi i a les zones més desfavorides.

– Quin seria l’escenari ideal d’ocupació en el sector agroalimentari a Catalunya?

Segons les últimes dades disponibles, l’agricultura catalana ocupa 51.000 persones. Garantir el relleu generacional al sector primari, la seva modernització i la millora de competitivitat és un dels principals reptes del sector i, per tant, un dels objectius prioritaris de les actuacions i polítiques que impulsem des de la conselleria d’Agricultura. Això vol dir una aposta decidida per la formació (enguany les escoles agràries han assolit record d’inscripcions, amb 10.000 alumnes), prioritzar les línies de suport a la incorporació de joves (l’any 2016 s’han resolt més de 700 ajuts, xifra que no s’assolia almenys des del 2006) i posar les condicions perquè els joves vegin en aquest sector una oportunitat per a tirar endavant un projecte professional i de vida.

– Com valora la posició de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani al sector?

El fet que Catalunya sigui un dels principals clústers agroalimentaris permet potenciar la regió mediterrània en el marc de la política agroalimentària europea. És important, doncs, reforçar i treballar les relacions i la cooperació entre territoris per posicionar bé aquesta perspectiva mediterrània en el marc de la PAC.

D’altra banda, els propers anys seran clau per al creixement de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani: cal encarar els reptes que es plantegen per continuar mantenint la seva competitivitat. Les infraestructures són un d’aquests camps clau de treball i col·laboració, en especial del Corredor Mediterrani, que ha de vertebrar gran part del flux de mercaderies entre el nord i sud d’Europa.


Sobre l'autor

Meritxell Serret, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.