“El big data s’ha democratitzat, l’accés a la tecnologia ja no suposa una barrera”


02/11/2016 | Carme Artigas, fundadora i directora general de Synergic Partners

– Quin avantatge competitiu suposa l’ús del big data? 

Permet a les empreses utilitzar per primera vegada totes les dades internes i externes de diferents formats (com ara estudis de mercat, xarxes socials, sensors, ‘logs’ de navegació web i ‘open data’) per poder prendre millors decisions, crear nous models de negoci, optimitzar processos o reduir el risc.

– Quins sectors i àmbits econòmics es poden beneficiar del processament massiu de dades a curt termini? 

Actualment el big data s’ha democratitzat, l’accés la tecnologia no suposa una barrera ja que el cost és realment baix. Per tant, qualsevol sector pot treure profit d’utilitzar-lo. Inicialment les grans empreses del sector financer, assegurador i detall lideren l’adopció de big data. Però cada vegada més les pimes estan implementant-lo a les seves estratègies. El gran repte recau en disposar de talent amb les capacitats necessàries: els famosos científics de dades.

– Cal adoptar mesures de protecció noves al treballar amb gran quantitat de dades? 

Les metodologies i entorns de seguretat són imprescindibles en qualsevol iniciativa de gestió de dades, ja sigui en un projecte big data com en disciplines tradicionals de gestió de la informació. En aquest sentit, definir un bon model de govern de les dades i del rol de les persones que hi treballen suposa un punt clau en qualsevol projecte de big data.

– En quin punt queda la privacitat al processar big data? 

L’objectiu que persegueix el big data no es basa en les dades individuals sinó tot el contrari. Persegueix treballar grans volums agregats i anònims que permetin analitzar tendències, grans patrons de comportament d’individus que es comporten de la mateixa manera per poder crear nous productes i serveis, detectar oportunitats no cobertes, augmentar l’eficiència operativa o evitar la fuga de clients.


Sobre l'autor

Carme Artigas, fundadora i directora general de Synergic Partners.