El finançament alternatiu, un mercat incipient que millora l’economia


07/05/2015 | Sandra Font, cap de Finançament internacional i alternatiu d'Acció

Finançar una empresa o projecte empresarial sense recórrer al crèdit bancari és una possibilitat real que, per exemple, al Regne Unit i els Estats Units ja apliquen la majoria d’empreses. Segons algunes estadístiques, a ambdós països la quota de finançament no bancari que utilitzen les seves pimes està per sobre el 70%. A Alemanya i França aquest percentatge se situa al voltant del 50%, mentre que a l’Estat espanyol està per sota del 20%.

Per explicar aquest concepte econòmic relativament nou i vinculat al context de crisi econòmica, ACCIÓ convoca una jornada el 14 de maig de 2015 a Mataró. L’objectiu és “clarificar les passes que ha de fer una empresa abans de sol·licitar finançament, posar en evidència que hi ha fórmules més enllà del banc i explicar com funcionen aquests instruments alternatius”, en paraules de Sandra Font, cap de Finançament Internacional i Alternatiu d’ACCIÓ. Així mateix, es farà referència al Catàleg de Finançament Alternatiu 2015, en versió digital i editat en català i anglès, que serà públic el 21 de maig de 2015 i que compta amb 85 proveïdors de capital i deute. El número de proveïdors del Catàleg de Finançament Alternatiu 2014 va ser de 54.

L’alternativa per finançar una empresa amb capital sense intermediació de la banca es pot fer a través d’equity crowdfunding –finançament col·lectiu d’inversió–, business angels –àngels inversors–, venture capital –fons de capital risc–, private equity  –fons d’inversió– i Mercat alternatiu borsari. En el cas del deute, es pot formular finançament mitjançant el crowdlending –finançament col·lectiu de préstec–, invoice trading –finançament garantit de factures–, préstecs participatius i Mercat alternatiu de renda fixa, MARF.

Qualsevol empresa es pot beneficiar d’aquest sistema, si bé la variant de finançament que li encaixarà millor depèn del moment en què es trobi i de com es trobi. “Des d’ACCIÓ el primer que s’aconsella és determinar si s’està en fase llavor, arrencada o expansió”, explica Sandra Font, “i quina és la situació econòmica-financera i de capital per estudiar el tipus de finançament que més convé”. ACCIÓ ofereix un servei gratuït d’assessorament al respecte, ja que a Catalunya el crèdit bancari encara pateix certes restriccions i el finançament alternatiu és incipient.

Lluny d’impactar contra la banca, aquesta nova manera de finançament empresarial es complementa amb la bancària. “Des d’ACCIÓ recomanem a les empreses catalanes una bona planificació financera per determinar el mix més òptim, ja sigui bancari, alternatiu o els dos sistemes junts”, apunta Sandra Font.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sobre l'autor

Sandra Font és cap de Finançament internacional i alternatiu d'Acció.