“El marc regulador genera seguretat jurídica i garanteix un model turístic responsable i sostenible”


15/12/2017 | Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur)

– Quina és la necessitat de regular la vivenda d’ús turístic?

Apartur considera que disposar d’un marc regulador genera seguretat jurídica i garanteix el desenvolupament d’un model turístic responsable i sostenible que promogui la convivència i el civisme a l’espai públic. Igualment facilita un ordre i cohesió en el sector i aporta unes eines per lluitar contra la il·legalitat.

 

– Quines condicions considera a l’hora d’arribar a un acord amb l’Ajuntament

L’Ajuntament ha de creure en aquest sector i, a més, tenir en compte que dona resposta a una demanda molt important. Entre els objectius que persegueix l’entitat, podriem assenyalar com més importants els següents:
– Desvincular el turisme de la manca d’habitatge públic.
– Tractar (combatre) el conflicte de l’oferta il·legal.
– Tracte no discriminatori respecte a la resta de tipologia d’allotjaments turístics.
– No discriminació al petit propietari/empresari.
– Retorn de part de la recaptació que genera en inversions en el sector (promoció, infraestructures, veins, etc.).


Sobre l'autor

Apartur, Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona