“El País Valencià té més dèficit i més endeutament, malgrat gastar menys”


27/07/2016 | Francisco Pérez, director d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques

– Quina és la situació actual dels incompliments per part del govern central en relació al finançament de les Comunitats Autònomes?

La discussió és com s’ha d’aplicar el model i el punt central, quan s’ha de revisar. Segons el País Valencià, el model s’havia de revisar en 5 anys (el 2014). La interpretació del Ministeri és que s’havia d’esperar a tenir la informació, l’evidència dels 5 anys de model i que, per tant, calia esperar a l’any vinent. A més, com que la situació política està impedint la formació de govern, no està permetent iniciar negociacions.

– Quin és l’estat de les inversions actualment?

Les inversions són una variable que presenta irregularitats d’un any a l’altre (es pot fer un projecte concret d’inversió en un determinat any). El que no és normal és que, des d’una perspectiva de mig-llarg termini, el pes de la inversió pública en un territori com el País Valencià estigui per sota del pes demogràfic i econòmic, tot i que pot haver-hi temes geogràfics (territori pla, muntanyós) que poden influir. El pes en inversió del País Valencià és del 7%, i demogràficament i econòmicament, del 10%, de manera que hi ha una infravaloració.

– Com definiria breument la situació actual?

L’actual i la passada és que el País Valencià té un problema d’infrafinançament per una successió de models no basats en un índex de necessitats. La distribució de recursos no es fa en base a les necessitats sinó influïda per la situació real. Abans que es fes la descentralització, el desplegament de serveis públics a Espanya no era de la mateixa intensitat en tots els territoris, i això es va consolidar quan es van transferir a les comunitats. Es va seguir un sistema de valoració del cost efectiu suposant que l’Estat gastava el mateix a tots els territoris. Avui, la despesa per habitant al País Valencià està per sota de la mitjana. En definitiva, el País Valencià té més dèficit i més endeutament tot i gastar menys, i per tant, és evident que té menys ingressos.


Sobre l'autor

Francisco Pérez, director d’investigació de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques.