“El turisme industrial recupera espais i dinamitza l’economia local”


23/11/2017 | Jordi Garreta, director tècnic de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya

– Quin és el concepte de sostenibilitat en turisme per a una ciutat com Barcelona?

És un concepte clau de la política turística actual, no només per a la gran marca de referència mundial que és la ciutat Barcelona, sinó en general per al conjunt de Catalunya, i encara més àmpliament, per a qualsevol territori o destí que vulgui desenvolupar una activitat turística d’èxit i realment beneficiosa a curt, mig i llarg termini.

S’han de treballar polítiques i estratègies que garanteixin una bona convivència entre població i visitants, el respecte i el reconeixement als valors i la singularitat del territori, la conservació del paisatge i l’entorn, l’aprofitament dels recursos propis de forma equilibrada, i el retorn de l’activitat turística com un impuls real per a l’economia local i per a la lluita contra les desigualtats de la societat.

– Quines accions concretes es posen en mara a Barcelona en l’àmbit del turisme sostenible?

En el cas de la destinació turística de costa Barcelona, i per extensió també a la resta de Catalunya, es treballa per ampliar l’experiència del turista i aconseguir una visita més repartida pel territori i tendir així a limitar la sobreexplotació de Barcelona i dels punts més turístics del país. Alhora, s’impulsen polítiques de regulació d’accessos, de conservació del medi ambient i l’entorn, d’impuls de les noves tecnologies, i de promoció i suport a les economies locals i les dinàmiques col·laboratives. Amb el doble objectiu de contribuir a la sostenibilitat del futur de l’activitat turística al nostre territori, però també d’oferir una experiència més gratificant i enriquidora al turista que ens visita, el turisme industrial que promou la XATIC és un bon exemple d’aquestes polítiques.

– Quin paper té el turisme industrial com a nova oferta?

Reuneix moltes de les característiques que defineixen la sostenibilitat turística. D’una banda recupera i posa en valor espais o edificis importants del territori i que normalment han acabat abandonats o en desús; d’altra banda, mitjançant l’aprofitament d’aquests equipaments per a l’activitat turística contribueix de forma important a la dinamització de l’economia local, sovint en poblacions que han vist decaure les activitats econòmiques més tradicionals. I a més ajuda a diversificar i estendre pel territori els fluxes turístics, sempre des del respecte a l’entorn i amb un volum de visitants equilibrat, i destacant i difonent els elements patrimonials i els valors singulars de cada població o comarca.


Sobre l'autor

Jordi Garreta, director tècnic de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC)